Jan 28 2003

محی الدين حائری شيرازی، امام

نوشته:     :::       Comments Off on محی الدين حائری شيرازی، امام

محی الدين حائری شيرازی، امام جمعه شيراز، اخيرا خواستار تحريم ترياک از سوی علمای دين شده است.
خُسن‌آقا: البته ایشون نفرموده‌اند که، آیا با رهبر معظم هماهنگی کرده اند یا خیر، از قرائن چنین بنظر می‌رسد که خیر.
کارشناسان اعتقاد دارند در تاريخ معاصر ايران اگرچه يکبار تنباکو و آنهم با شائبه سياسی از سوی مراجع تقليد تحريم شد، اما ترياک و مواد مخدر ديگر علی رغم اذعان علمای دين به ضررهايی که وارد می کند هيچگاه حرام اعلام نشده و تنها در باب کراهت استفاده از آن اشاراتی به عمل آمده است.
خُسن‌آقا: کارشناسان مثل همیشه خیلی احمق تشریف دارند! چون چیزی را که بدان توجه نکرده‌اند، نیاز علما به این ماده‌ی فرح‌بخش است. انگاری اینها (کارشناسان) خبر ندارند که نه فقط در منزل علما بساط کیفور برپاست بلکه تا آنجا که ما میدانیم، حتی در خانه‌ی کاشناسان نیز کم و بیش اوضاع بر همین روال است.
آيت الله موسوی تبريزی دليل عدم اعلام “حرمت” مواد مخدر در رساله های فقهی موسوم به توضيح المسايل را روال نبودن آن می داند.
خُسن‌آقا: همان طور که در بالا استدلال شد، روال کار علما بر چیز دیگر ایست.
این مطلب با عنایت رهبر گرانقدر تهیه شده، هم ایشان بودند که نظر حقیر را به این هجمه‌ی جدید استکبار بر پیکر اسلام ناب محمدی جلب کردند.

نوشته: در ساعت: 12:10 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on محی الدين حائری شيرازی، امام  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی