Jan 27 2003

مطلب در باره همبستگی وب

نوشته:     :::       Comments Off on مطلب در باره همبستگی وب

مطلب در باره همبستگی وب لاگها
دوست عزیز من هم همین کار را می‌خواستم و حتی یک چیزی هم بعنوان چرک نویش تهیه کردم ولی گویا ملت بجز حسینیه در امور دیگر چندان فعال نمی باشند! و همانطور که من را می‌شناسی(از نوشته‌هایم) در خط حسینیه و حسنیه و بسم الله و از این تعارفات نیستم، پس درنتیجه (بگمان من البته) باید این کار را فعلآ در یک محدوده ۱۰ تا ۲۰ وبلاگ اجرا کنیم و وقتی راه افتاد به تبلیغ و بست آن مبادرت ورزیم. تا نظر دوستان چگونه باشد.

نوشته: در ساعت: 4:52 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on مطلب در باره همبستگی وب  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی