Jan 26 2003

آش شله قلمکار در مدبخ

نوشته:     :::       Comments Off on آش شله قلمکار در مدبخ

آش شله قلمکار در مدبخ ولایت
آش شله قلمکار را که حتمآ می‌دانید چیست، یک آشی است که همه جور مخلفات در آن است بدون درنظر گرفتن این موضوع که آیا مزه‌های این مخلفات با هم سازگاری دارند یانه.
پس از قبل، شکل و شمایل و مزه‌ی اینچنین آشی را می‌توان حدس زد. حالا همین آش را گروهای سیاسی یا بخوانید گروهای شعبده باز در سیاست ایران در حال پختن هستند و تصمیم دارند یک آش “دهن سوزی!” برای ملت بدبخت درست کنند که بیا و ببین! البته حالا این وسط آشپز که مشخص است همان شعبده بازانی هستند که تا به امروز همه نوع آشی را به شکم ملت بدبخت فرو کرده‌اند. مشتری این آش هم که تا به حال کسی بجز ملت از همه جا بیخبر نبوده ولی حالا که این ملت کمی از خواب 1300 ساله بیدار شده و عنقریب است که شدیدآ از دلدرد این همه آش شله قلمکاری که شعبده بازان به حلقش ریخته‌اند عصبانی شود و دماری از روزگار آشپز و سرآشپز در آورد که آن سرش ناپیداست.
البته فراموش نشود که آقای سر آشپز تصمیم گرفته برای فریب مشتری بدبخت، تعدادی آشپز جدید (بخوانید نهضت آزادی و بطور کلی ملی مذهبی) استخدام کرده تا با این فریب چندصباحی دیگر این مدبخ رواج داشته باشد.
اگر به گفته های من شک دارید سری به مدبخ ولایت وقیح بزنید تا شک تان برطرف شود.

نوشته: در ساعت: 3:36 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آش شله قلمکار در مدبخ  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر