Jan 25 2003

نیاز به اتحاد! این موضوع

نوشته:     :::       Comments Off on نیاز به اتحاد! این موضوع

نیاز به اتحاد!
این موضوع اتحاد را اگر همین شنبه یا یکشنبه حل نکنم خوابم نخواهد برد.
خانمها و آقایون من یک ایده دارم، تمام کسانی که “بله” رو گفتند خواشمندم یک طرف این مشکل را بگیرند تا بلکه این مشکل حل شود.
کارهایی که باید انجام شود:
1. تعریف انجمن.
2. تعریف اهداف آن.
3. تعریف هیئت اجرایی، محدوده‌ی عمل کسانی که عضو هیئت اجرایی می شوند، از لحاظ زمان و هم از لحاظ نقشی که باید اجرا کنند.
4. تعداد این افراد و روش انتخاب آنها.
5. پیشنهاد روشهایی برای برقرار کردن ارتباط مجازی بین اعضای هیئت اجرایی و همچنین اعضای عادی و راهکارهای ایمن کردن این ارتباطات.
6. روش رای گیری بصورت مجازی ( از راه دور).
7. روش به بحث گذاشتن مسائل و رای گیری (مجازی از، راه دور)
8. لوگو و دیگر کارهای فنی، نگهداری لیست اعضاء.
عده ای تا امروز توافق خود را نسبت به انجام این امر مهم اعلام کرده‌اند، پس خواهشمندم هرکدام از شما یکی از کارهای دربالا توضیح داده شده را انتخاب کرده و بروی آن کار کنید و نوشته‌ها و ایده‌های تهیه شده را از طریق وبلاگ خود یا از طریق دیگری که صلاح میدانید به اطلاع دیگران برسانید، چنانچه خواستید یک نفر را برای هماهنگ کردن تعیین کنید. برای انتخاب کارهای بالا در کامنت زیر مشخص کنید که کدام قسمت از کار را به عهده میگیرید تا از دوباره کاری پرهیز شود.
چنانچه نکته دیگری بنظرتان می رسد خواشمندم در کامنت همین مطلب بنویسید تا نسبت به انجام آن اقدام شود.
فراموش نکنید این یک کار گروهی است پس همگی باید یک گوشه کار را بگیرند تا نتیجه‌ی بهتری بدست آید.

نوشته: در ساعت: 8:31 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on نیاز به اتحاد! این موضوع  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی