Jan 25 2003

تست میکنم ازقرار معلوم این

نوشته:     :::       Comments Off on تست میکنم ازقرار معلوم این

تست میکنم
ازقرار معلوم این بلاگر امروز وبا گرفته یا اسهال خونی، چون تمام وقت جوابهای بی ربط می‌دهد، شاید هم به بیماری جمهوری اسلامی گرفتار شده.

نوشته: در ساعت: 3:46 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on تست میکنم ازقرار معلوم این  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی