Dec 27 2002

آقای علیزاده را هم که

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

آقای علیزاده را هم که گرفتند! آن هم به جرم جاسوسی برای آمریکا، اوضاع عجیب مثل آخرین روزهای دوران شاه شده، عزیز ترین کسان رژیم را میگیرند و بجرمهای رنگ و وارنگ به همان سوراخهایی می‌اندازند که تا کنون اینها خودشان عزیزترین فرزندان ملت را می‌انداختند.
مثل اینکه بعد ازاین آقا نوبت حاج آقا رفسنجانی باشد! مگر نخوانده‌اید که این یکی هم این اواخر بدجوری واداده و به التماس افتاده که بابا ما هرچی ملک و املاک داریم از پدر به ارث برده‌ایم.
یادام میاد دوران شاه زمانی که هویدا را انداختن توی زندان حتمآ به او هم قول داده بودند که بی خیال بابا تا چشم بهم‌زنی اوضاع آرام خواهد شد و تو را هم به پست وزارت و وکالتت باز خواهیم گرداند! حتمآ بچاره هویدا هم باور کرده بود.
خلاصه روزهای خوبی خواهیم داشت و همین روزهاست که یکی‌یکی کله‌گنده‌های رژیم را به سوراخ دانی اوین بدرقه کنند تا اینکه آخرسرهم خود رژیم با کل بارگاه خلافتش به زندان اوین منتقل شود. خوب دیگه از قدیم‌ گفته‌اند “گهی پشت زین و گهی زین به پشت” این هم از خواص دنیاست دیگه!

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 10:24 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر