Dec 20 2002

نذر و نیاز میدونید ما

نوشته:     :::       Comments Off on نذر و نیاز میدونید ما

نذر و نیاز
میدونید ما ملت از قدیم و ندیم توی این مملکت از کون کیج بودیم! نه خیر این موضوع چیزی نیست که من امروز کشف کرده باشم! این موضوع را سالهاست میدونستم ولی این مطلب رو امروز مینویسم چونکه یکی از رفقای اهل بخیه نامه‌ای نوشته بود و در مورد یک دیواری که ما ملت کس خول توی شیراز داریم توضیح داده بود یک دفعه رفتم به دنیای جوانی و خاطرات زنده شد!
این دیوار توی خیابون قصرالدشت شیراز هست کسایی که بچه‌ی شیراز باشند شاید این دیوار رو بشناسن از طرف مرکزشهر که به طرف قصرالدشت میرید نرسیده به باشگاه افسران روبروی باغ عفت جنده خونه‌ی سابق، یک دیوار سفید هست البته سفید که میگم از اول سفید نبود، یه دیوار کاه گلی بود با دوتا طاقچه که ملت روشون شمع روشن میکردن بعد از بس که تعداد خر زیاد شده بود و طاقچه ها جا نداشتند میرفتن روی حاشیه دیوار شمع روشن میکردندکه تمام دیوار رو کرده بود سیاه مثل ذغال.
صاحب ملک یک روز تصمیم گرفت برای ایکه ملت رو یک کمی از رو ببره رنگ سفیدش کنه بعد دید نه خیر ملت الاغ دست بردار نیستند! یک روز عاقبت تصمیم گرفت که طاقچه ها رو هم پر بکنه، بیچاره خبر نداشت که ملکش به فنا رفته و این ملت خر همیشه در صحنه ول کن بیضه‌ی اسلام نیستند امروز که من این مطلب رو مینویسم هنوز ملت خر در صحنه درحال روشن کردن شمع وگرفتن حاجت از دیوار کزایی هستند!!!
تا کور شود هر آنکه نتواند دید!

نوشته: در ساعت: 11:19 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on نذر و نیاز میدونید ما  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی