Dec 17 2002

خایه لیسان مقام معظم رهبری

نوشته:     :::       Comments Off on خایه لیسان مقام معظم رهبری

خایه لیسان مقام معظم رهبری
دوستان گرامی این مطلب دیروز را درمورد نبوی با عجله و مشغله‌ی زیاد فکری نوشتم وگرنه او سزاوار فحاشی بیشتری میبود، در این مورد حقش را کف دستش نگذاشتم و همانطور که قبلآ هم نوشتم اینترنت من امروز قطع خواهد شد بخاطر همین هم این مطلب را امروز با عجله نوشتم تا بلکه قبل از قطع شدن اینترنت‌ام روی نت بگذارمش.
من نه تنها از شعله سعدی که همشهری من هست انتقاد دارم بلکه انتقداد من شامل حال تمام کسانی که در این 24 سال خایه لیس مقام ملوکانه بوده‌اند نیز می‌شود، ولی در این شرایط هر کسی که ضربه‌ای به مقام معظم! بزند بایستی مورد حمایت قرار گیرد.
نبوی با اینکارش درحقیقت راه انتقاد را بر تمام کسانی که با رژیم بوده‌اند سد میکند و او آگاهانه یا نا آگاهانه!! خدمت بزرگی به این رژیم میکند پس مستحق عقوبت ملت است.
او با اینکارش نشان داد که شایعه‌هایی که در مورد او ورابطه‌ی تنگاتنگش با رژیم گفته می‌شود صحیح است و با این کار مهر تایید به شایعه‌های گذشته می‌زند.

نوشته: در ساعت: 9:46 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on خایه لیسان مقام معظم رهبری  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر