Dec 03 2002

فضول می‌نویسد: ٭ سرقت مسلحانه

نوشته:     :::       Comments Off on فضول می‌نویسد: ٭ سرقت مسلحانه

فضول می‌نویسد:
٭ سرقت مسلحانه جرمش سنگين است. مگر از يک کافي نت معمولي با آن دستگاههای دست چندم و مستعمل چقدر وسيله و دستگاه ميتوان سرقت کرد که ارزش خطر کردن با چنين جرمي (سرقت مسلحانه ) و صرب و شتم را با آن تعداد نفرات شريک دزد ، داشته باشد؟شايد اين جريان هشداری باشد برای نورهود در مورد سايت گردون و عصيان و وبلاگ عمومي و دزدان کذائي پشتشان به جائي گرم باشد..
کيس کامپيوترها را هم برده اندبرای ديدن کارهای انجام شده نورهود و اطلاعات يوزرها بدرد ميخورد ..به يکي از شماره های ثبت شده در موبايلش هم زنگ زده اند و همينجور الکي؟؟!! 15 دقيقه ارتباط رو نگهداشته اند.
شاید بد نباشد که همگی هشیار تر باشیم و در ضمن با انتشار اینگونه خبرها دیگران را نیز باخبر کنیم تا بدانند که ما حتی بدون داشتن سندیکا یا هر ابزار دیگری باز هم متحد عمل می‌کنیم، اتحاد آخوند را می‌ترساند و ما هم باید اتحاد را نشانشان بدهیم.
این نوشته را گسترش دهید.

نوشته: در ساعت: 8:33 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on فضول می‌نویسد: ٭ سرقت مسلحانه  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی