Nov 29 2002

رئيس جمهور جوان (اخبار ويژه)

نوشته:     :::       Comments Off on رئيس جمهور جوان (اخبار ويژه)

رئيس جمهور جوان (اخبار ويژه)
به دنبال آغاز گمانه زني مطبوعات درباره نامزدهاي انتخابات آينده رياست جمهوري، هاشمي رفسنجاني در يكي از ديدارهاي اخير، بر نامزد نشدن در اين انتخابات تاكيد كرده است. وي يادآور شده كه بايد اين عرصه را به چهره هاي جوان سپرد. كروبي نيز روز سه شنبه طي گفت وگويي يادآور شد به نفع نامزدي جوانان، داوطلب رياست جمهوري نخواهد شد.
(اخبار خُسن‌آقایی)
بنا به تحلیل‌های مفسرین سیاسی وبلاگشهر و نشریه‌ي وزین خُسن‌آقا ارگان سندیکای کله‌پزهای اسلو و حومه، حضرت خُسن‌آقا دامت برکاته بمنظور تشویق و ترغیب جوانان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انگشت بزرگی به کون جرج بوش رئیس جمهور شیطان‌کده عالم بنماید از شرکت در انتخابات سیاسی عبادی سندیکای کله‌پزها خودداری خواهد کرد، باشد که این عمل سیاسی عبادی جوانان کله‌پز را بیشتر در مبارزه در برابر شیطان بزرگ یاری رساند.
رئیس دفتر معظم اله و شاگرد کله‌پزی
مرتضی یه چشم

نوشته: در ساعت: 12:23 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on رئيس جمهور جوان (اخبار ويژه)  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی