Nov 29 2002

این تومار را هم امضا

نوشته:     :::       Comments Off on این تومار را هم امضا

این تومار را هم امضا کنید گرچه من مخالف امضاء هرچیزی که به اسلام مربوط می‌شود هستم، ولی این یکی برای دفاع از برابری زن و مرد است. ایکاش این دوستان تلاش میکردند برای ازبین بردن کل قوانین اسلامی چه دیه و چه چیز دیگر را از میان بر میداشتند. چه می شود کرد! گاهی اوقات بایستی به تب هم راضی باشیم.

نوشته: در ساعت: 12:00 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on این تومار را هم امضا  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی