Nov 29 2002

این تومار را هم امضا

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

این تومار را هم امضا کنید گرچه من مخالف امضاء هرچیزی که به اسلام مربوط می‌شود هستم، ولی این یکی برای دفاع از برابری زن و مرد است. ایکاش این دوستان تلاش میکردند برای ازبین بردن کل قوانین اسلامی چه دیه و چه چیز دیگر را از میان بر میداشتند. چه می شود کرد! گاهی اوقات بایستی به تب هم راضی باشیم.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 12:00 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر