Oct 30 2002

امروز صبح اول جایی که

نوشته:     :::       Comments Off on امروز صبح اول جایی که

امروز صبح اول جایی که رفتم سر دکه ی قیصر بود چون دیدم که دیروز بروز کرده رفتم بخونم، سبکش منو میاره افسوس که کم مینویسه از خنده روده بر شدم. میدونید مخصوصآ بری ماها که تو ایران نیستیم اینجور نوشته ها غنیمتی هست چون خاطرات دوران گذشته رو زنده می کنه. این قسمت رو بخونید:”مسافر گف ”اونجا چيكار مي كني؟“ راننده گف:” ’كس موش چال مي كنيم!“ مسافر خنديد. راننده گف:” كاري نيس كه، همه علافن.”

نوشته: در ساعت: 11:00 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on امروز صبح اول جایی که  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی