Oct 28 2002

چسناله های روشنفکری سعيد رضوي‌فقيه

نوشته:     :::       Comments Off on چسناله های روشنفکری سعيد رضوي‌فقيه

چسناله های روشنفکری
سعيد رضوي‌فقيه – روزنامه‌نگار – در پاسخ به سوالی درباره‌ی قانون اساسی و اجرای آن تاكيد كرد: اكثريت به قانون اساسی و متمم سال 68 آن راي داده‌اند و ما بايد به اين قانون احترام بگذاريم، اگر امروز براي خودمان حق تعيين سرنوشت قائليم بايد به رای مردم در سال 58 و 68 هم احترام بگذاريم.
خُسن آقا:
وضع این الاغ که حتی از اسمش هم پید است که چه جانور چهارپایی است، از قبل مشخص است، آخر کسی که اسمش را گذاشته رضوي‌فقيه چگونه میتواند درد ملتی را که هرچه میکشد از دست همین ولایت فقیه است درک کند!؟
مردک جان ملت عراق هم همین هفته ی گذشته 100% رای به ریاست جمهوری صدام دادند، یا شما آنقدر خر تشریف دارید که فرق این رای دادن با رای دادن دموکراتیک را نمی فهمید! که خوب در آن صورت ما هم حرفی با شما نداریم! یا اینکه میفهمید و خود را به کوچه ی علی چپ میزنید! صدبار میگیم نرید خر از قبرس وارد کنید به اندازه ی کافی خر در ایران هست! باز میروند و خر وارد میکنند. ما آنقدر خر توی اون مملکت داریم که حتی میتوانیم صادر کنیم، دلیلی برای واردات نیست.
سعيد رضوي‌فقيه، ادامه میدهد:
وي درباره‌ی رويكرد سياسی گروه‌ها در زمان انقلاب و علل آن، تصريح كرد: استبداد پهلوی زير پوشش سكولاريسم و ناسيوناليسم پنهان شده بود؛ در حالی كه هيچ نسبت مستقيمی بين سكولاريسم و استبداد نيست.
خُسن آقا:
نگفتم طرف الاغ است! باز بگوید نیست! آخر الاغ جان گوز چه کار به شقیقه دارد!؟ یک الاغی مثل شما هم میتواند سکولار باشد هم مستبد و همزمان الاغ. تا آن مملکت اجازه میدهد همچین الاغ هایی نماینده ی روشنفکریش باشد وضع بر همین منوال خواهد ماند. در ضمن هیچ کس ادعا نکرده که خاندان پهلوی سکولار بود! برعکس همه میگویند که او هم به طریقی از همین توبره مذهب که شما نشخوار میکنید نشخوار میکرد. به این میگویند چسناله از نوع بدش! بوی گندش تا اروپاهم رسید بی چاره!

نوشته: در ساعت: 11:45 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on چسناله های روشنفکری سعيد رضوي‌فقيه  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی