Nov 03 2013

اصغری نریده! اصغری نریده!

نوشته:     :::       شما هم چیزی بگو

یکی از رفقا برادر کوچکی داشت بنام اصغر. صبح ها وقتی این اصغر کوچولو از خواب بیدار می‌شد، اگر شب در خواب خودش را خراب کرده بود. از هنگامی که از رختخواب بیرون می‌آمد، یک پشت تکرار می‌کرد اصغری نریده! دلیل این رفتار هم این بود که گویا برو بچه‌ها توی خانواده صبح‌ها از بوی گند گه اصغری کلافه می‌شدند و به مادر مدام گوشزد می‌کردند که اصغری ریده و باید او را هرچه زودتر شست. این ماجرا باعث شده بود که اصغری بیچاره که می‌دانست آمدن مادر برای شستن همراه خواهد بود با توسری و کمی تنبیه بدنی، برای پیش دستی مدام تکرار کند که اصغری نریده اصغری نریده . حالا گیرم هم که ریده بود باز برای فرار از تو سری و تنبیه این جمله را مدام تکرار می‌کرد.
حکایت اصغری ما حالا شده حکایت این روزهای سید علی خودمان. آسید علی آقا پس از اینکه پشت پرده دولت تدارکاتچی روحانی را دستور داد و فرستاد به دست بوس اوباما. حالا پس از اینکه در جامعه مردم و بعضی سیاسیون شروع کرده‌اند به انتقاد از مذاکرات و الخ. حاج آقا که دیده بدجوری بوی گند گه کاری‌های ملوکانه دارد همه را می‌آزارد. یک مرتبه مثل اصغری خودمان شروع کرده به گفتن و تکرار این جمله که:

هیچ‌کس نباید مذاکره‌کنندگان ایرانی را سازشکار بنامد
منبع: رادیوفردا

این جمله دقیقا از گفته‌های ملوکانه است که شباهت زیادی دارد به “اصغری نریده” برادر رفیق مان!
ایشان که پیشتر فرموده بودند

عده‌ای‌ دم‌ از مذاكره‌ با آمریكا می‌زنند كه‌ این‌ افراد یا با الفبای‌ سیاست‌ و یا با الفبای‌ غیرت‌ آشنایی‌ ندارند
منبع: سایت ملوکانه

بعد یک مرتبه وقتی دیدن زور طرف زیاد است و کم مانده کل حکومت آسید علی آقا چپه بشود یک مرتبه فرمودند:

با مسئله ای که سالهای پیش نرمش قهرمانانه خواندم موافقم چرا که این حرکت در مواقعی بسیار خوب و لازم است.
منبع: سایت مقام مزخرف رهبری


حالا اما وقتی که سید دید خیر این ترفندها اثری در جوک ساختن‌ها و دست انداختن‌ها ندارد و ملت و منتقدین کم مانده ایشان را مسخره خاص و عام کنند. حالا رهبر فرزانه شروع کرده و به سبک اصغری خودمان تکرار می‌کند “اصغری نریده اصغری نریده”!
یکی نیست به او بگوید “خوب سید تو چرا این چیزها را به مجلس و دولت می‌گویی! همه چیز زیر سر خودت است! هم مذاکره نکردن پیشین و هم مذاکره کردن امروز و یقینا می‌توان گفت که هم ریدن اصغری” همه زیر سر خود تو است بیخود آدرس عوضی به کسی نده آسید!

نوشته: در ساعت: 4:42 pm در بخش: روابط خارجی,سیاسی,طنز,ملای حیله‌گر

پیام  |           

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر