Apr 23 2013

عشوه‌های خاتمی و دلسوزی‌های رسمنجانی

نوشته:     :::       1 پیام

عشوه‌های خاتمی و سنگ ملت به سینه زدن‌های هاشمی رسمنجانی آدم را به خنده می‌اندازد! تو گویی که این آخوندهای حیله‌گر ملت را خر فرض کرده اند! البته بلانسبت ملت بعضی از این ملت هم دست کمی از خر ندارند وگرنه این همه آدم عوضی پیدا نمی‌شد که دنبال خاتمی راه بیفتند برای اینکه او کاندید شود. رژیم هم که بدش نمی‌آید دوباره یکی از این دو را بیاورد تا شروع کنند به ماله کشیدن روی گه گندهایی که رژیم مدام ببار می‌آورد.
رژیم برای تداوم عمر ننگین حکومت آخوندی نیاز به مانورهایی از این دست دارد. بعضی هنوز فکر می‌کنند رژیم از آمدن اینها نگران است! خیر قربان آمدن این دو برای رژیم تنها منفعت دارد.
رژیم با آوردن این یکی ملای ماله کش یا آن مهره دیگر هاشمی، مردم کم حافظه و نا آگاه از سیاست را مجددا با مکاری به پای صندوق‌های انتصابات می‌آورد، آنها هم که در این تله می‌افتند پیش خودشان استدلال می‌کنند که: “خوب اگر نیامدیم روز بعد از انتخابات ما را هم در آمار خودشان می‌آورند”! گویا یادشان رفته که سال 88 نه تنها رای مخالف به کاندید رژیم دادند، بلکه پس از آن در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتصابات کشته هم دادند، هزاران نفر هم به زندان افتادند، عده زیادی هم آواره و پناهنده سیاسی به اینجا و آنجا شدند! با این حال باز رهبر وقیحانه آمار آنها هم که مخالف بودند را به نام خودش ثبت کرد و آن انتخابات را “حماسه” نامید.
آره حق با این امت همیشه در صحنه و فراموشکار و امثالهم است!! بروید رای بدهید تا آمار شما را به حساب خودشان نگذارند!!!!! زرشک! برادران و خواهران احمق این روشی بوده که رژیم حداقل از سال 76 و آوردن خاتمی ملعون بکار برده و هر بار هم مجددا بکار می برد همین چند وقت پیش بود که نماینده ولی وقیح در سپاه گفت سپاه انتخابات را مهندسی می کند! این بدان معنی است که هر کسی را بخواهند خودشان از صندوق در می آورند نمایش انتصابات هم تنها برای چشم جهانیان است وگرنه رژیم آخوندی اصلا از این قرتی بازی‌ها خوشش نمی‌آید. انتخابات چه کوفت زهر ماری است آقا خودش نماینده خدا بر روی زمین است چه نیازی به نظر مردم دارد! با این حال امت همیشه در صحنه فراموشکار هم مجددا هر چهار سال یک بار از همان سوراخ گذشته مجددا گزیده می‌شود و مجددا مثل خر بلکه از خر بدتر پایش در همان سوراخ می‌رود که در انتصابات گذشته رفت، یعنی سوراخ ولایت فقیه!

نوشته: در ساعت: 11:45 pm در بخش: انتخاباتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

1 پیام  |           

1 پیام به “عشوه‌های خاتمی و دلسوزی‌های رسمنجانی”

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی