Mar 13 2013

دست مموتی تو آغوز هوگو!

نوشته:     :::       شما هم چیزی بگو

آقا دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ! ما خودمان یک پا متخصص عکس و تفسیر و مامان چاوز و خود چاوز هستیم!
این تصویری که من می‌بینم به من میگه که احمدی نژاد می‌خواسته دستش را بکند توی ممه دان مامان چاوز. مامان چاوز هم دستان احمدی نژاد را گرفته و انگشتان او را فشار می‌دهد و در گوش او نجوا می کند! مادر قحبه مگه خودت خواهر مادر نداری که دست توی ممه دون من می‌کنی!؟ هنوز کفن هوگو سرد نشده تو خجالت نمی‌کشی می‌خوای دست توی آغوز[1] هوگو بکنی!؟
شاهدان عینی که خواستند نامشان فاش نشود به خُسن آقا زنگ زدند و شهادت دادند که این عکس را هم آبجی هوگو چاوز گرفته و برای مقام گنده رهبری فرستاده تا مموتی تنبیه کند.
آغوز[1]
شیری که در روزهای اول تولد از پستان مادر خارج می‌شود آغوز یا کلستروم گویند که زرد رنگ، چسبنده و غلیظ و با پروتئین زیاد است.

نوشته: در ساعت: 4:43 pm در بخش: اسلام و مسلمین,سیاسی,طنز

پیام  |           

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی