Feb 14 2011

پس از سرنگونی رژیم!

نوشته:     :::       شما هم چیزی بگو

با خودم فکر می کردم اگر رژیم سرنگون بشه! هر وقت به این مساله فکر می کنم یک مربته بدون اینکه خودم بخواهم فکرم می‌رود در مسیرهایی که شاید به نظر عده زیادی عجیب به نظر بیاد، ولی من چون در این مسائل یک آدم عمل گرا هستم و همیشه دنبال راهکارهای عملی هستم، افکارم به این سو می‌رود.
فکر می‌کردم اگر حکومت سقوط کرد با آرامگاه خمینی چکار کنیم!؟ اون همه امکانات و تاسیسات رو که نمی‌شه خراب کرد که! باید یک فکر عملی برای آن کرد. با خودم فکر می‌کردم شاید بد نباشد چند تا از هنرمندان مردمی را فراخواند و از آنها خواست تا با ساختن یک معجون هنری روی سنگ قبر خمینی و ایزوله کردن آن از بخش‌های دیگر آرامگاه اجازه استفاده از تاسیسات آنرا به مردم داد بدون اینکه هر بار مردم به این محل آمدند مجبور نباشند با شواهد وجودی خمینی ملعون روبرو شوند و یادی هم از دیکتاتور خونخوار شان بکنند.
مثلا می‌توان یک تاسیسات بتونی روی قبر او ساخت مثل راکتور اتمی چرنوبیل که آن همه ناپاکی رو در خودش مخفی کند، تا دیگر نشت آن همه رادیو اکتیو نتواند به انسان‌ها آسیب برساند. چه اشکالی دارد می‌توان افکار پلید خمینی را هم مثل رادیو اکتیو حبس کرد و با بتون آنرا پوشاند تا افکار پلیدش به مردم آسیب نرساند!

نوشته: در ساعت: 4:37 am در بخش: ملای حیله‌گر

پیام  |           

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی