Nov 24 2009

درایت آسید علی رهبر!

نوشته:     :::       9 پیام

در خبرها آمده بود که گویا آسید علی آقای رهبر عاقبت توافق کرده اورانیوم غنی شده اسلام ناب محمدی را با اورانیوم نجس کفار طاق بزند! البته ایشان به علت شک و شبهه‌هایی که به این کفار حربی دارد، همیشه در آخرین لحظات بامبول در می‌آورد و خلاصه مثل بزازهای بازار مشهد یا شاید هم بهتر است بگوییم مثل تاجرهای حبوبات بازار می‌خواهد اورانیوم خیلی غنی شده اسلام را با اورانیوم نجس کفار طاق بزند ولی نه کیلو در مقابل کیلو! البته ایشان نفرموده‌اند در مقابل هر کیلو اورانیوم مملکت امام زمان چند کیلو یا شاید هم تن اورانیوم غنی شده کفار را طلب می‌فرمایند. اصلا چرا من خودم را خسته کنم! شما سخنان گه‌هربار ایشان را از اصل خود خبر بخوانید.
سایت آینده: آیت‌ا… خامنه‌ای پس از ارائه گزارش مذکور، به مسئولان پرونده هسته‌ای تصریح كرده‌اند: با بحث کیلو در مقابل کیلو مخالفم.
عرض نکردم حاج آقا با مبادله کیلو در برابر کیلو مخالف هستند!
البته در همان خبر می‌خوانیم که گویا این کفار از خدا بیخبر در مذاکرات شان با جلیلی قرار را بر این گذاشته بوده‌اند که در مقابل هر 1200 کیلوگرم اورانیوم ناب محمدی فقط 116 کیلوگرم اورانیوم نجس خود را به آسید علی تحویل بدهند!(بخوانید بندازند)
رندی می‌گفت شاید آسید علی خیال کرده خواص اورانیوم هم مثل تریاک ناب افغانی نشعه آور است که اینجوری چانه می‌زند و گرنه ایشان بیشتر وقتش را پشت منقل تریاک سپری می‌کند و اطلاعات چندانی از اورانیوم چه غنی شده چه غیر غنی شده آن ندارد.
از شوخی و طنز که بگذریم باور کنید آدم از این همه درایت آسید علی خنده‌اش می‌گیرد! این بابا هفت هشت سال ملت ایران را دچار هزار عذاب کرده و دنیا را در تنگنا گذشته و حالا که گندش در آمده معلوم می‌شود همه این مخارج و هزینه‌هایی که بر گرده ملت بیچاره گذاشته‌اند حاصل‌اش می‌شود 116 کیلو گرم اورانیوم که حتی قادر نیست اجاق وافور آسید علی را برای یک سال گرم کند، راکتورهای عظیم که جای خود دارد!

نوشته: در ساعت: 8:02 pm در بخش: طنز,ملای حیله گر

9 پیام  |           

9 پیام به “درایت آسید علی رهبر!”

 1. kaveh says:

  سلام
  این بی پدر مادر ها هر جا سمبه پرزور باشه یه کاسع دارن از امام جاهل به ارث رسیده نوش جون میکنن سرخودتونو درد نیارین اینها آخوندند و خدا هیچ موجودی را وقیه تر از آخوندا نیافریده

 2. حسن آقا جون
  این خامنه ای افتاده به سرازیری بدبیاری. پشت سر هم داره براش مشکلات و بحران درست میشه. بدبخت کنترل روانی اش را هم از دست داده. میزان چرت و پرت گویی اش حاکی از این وضعیت است. این روزها دو تا جمله با معنی نمیتواند بگوید.
  خلاصه به روز پیسی و فلاکت افتاده این دیکتاتور حقیر.

 3. ما همه وبلاگ نویسان و همه فعالين حقوق بشر و سازمانهاي حقوق بشر را به پیوستن به این کمپين و به اقدام فوری برای توقف مجازات اعدام در ایران به طور کلی و توقف مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحي نژاد و ناصرعبدالحسینی به طور اخص فرا می‌خوانیم . .

 4. David says:

  از آقاي شاكي
  خيلي دلم ميخواست چند جمله اي در جهـت تمجيـد از ايــران و ايــرانی بنويســـم.
  ولـی دروغ چرا؟
  کجــای اين مــلت کجــای ايرانی بـودن افتخــار دارد؟
  يک مشـت دزد کلــّـاش – خائــن فرصت طلـب تنبــل حـق ناشنـاس خـايـه مـال و پُشـت هم انداز در يک منطقـه از اين دنيـا بنــا م ايــران جمـع شده انـد و دلشــان خوش اسـت که زمـانـی آدم بـوده انـد.
  قدرتــی ی خـدا – اين سـرزميــــن هيچـوقت از موجـوداتـی با صفـات بـالا کـم نداشته است
  ا ُمتـّـی ( ا ُمت يعنی گلـه شتر) کـه آريوبرزن اش را يک ايرانی خائن لو ميدهد
  امتـی کـه با بک اش را افشين که آ نــــهــم يک ايرانی است تحويـل خليفـه اش ميـدهـد
  امتـی کـه د يــن متـرقی زردشت را ميدهـد و اسلام واپس گـرا را ميپذ يرد
  امتـی کـه کـريم خان زنـد ش چند سالی بيشتر دوام نمی آورد ولی قاجـاريه اش تمام نا شدنــی است
  امتـی کـه امير کبيرش را ميکشنـد و جايش يک دلقک ميگذارند و آب از آب تکان نميخورد
  امتـی کـه يك كشور خارجي رضاشاه اش را تبعيــد ميکنند و همه جشـن ميگيــــرند
  امتـی کـه محمـــد رضاشاه را ميدهد و خمينی را ميگيرد
  امتي كه 95 درصدش به جمهوري اسلامي راٌي ميدهد بدون اينكه بداند چه معجوني است
  امتـی کـه بيست و چهار سال مثل سگ توی سرش ميزنند و صدايـش در نمی آيد
  و بالا تر از همه ، امتی که در سال 57 با جمعيت پنج مليونی به استقبال امامش ميرود ، بعد از ده سال که اين رهبر ارمغانی جز فشار و گرانی و تورم و جنگ و نکبت و مرگ برای ايشان نمي آورد ، اين بار با جمعيت ده مليونی به تشييع جنازه اش ميرود! ترا به خدا اين حدٌ بلاهت نيست؟
  اين امت اُمّتي كه ادّعا داريم هنر نزد اوست و بس – سروری تازيان را بدرازای 508 سال تحمل کرد . در طی اين سالها عرب ، اموال ايرانيان را به غنيمت گرفت ، زنان آنان را کنيز و مردان آنان راغلام کرد. ايرانيان مـوالـی شدند . با اين عنوان ، ايرانيان را تحقيرها کردند، حق داشتن مقامهای کشوری و نظامی رااز او گرفتنـد . عربها با موالی راه نمی رفتنـد و به آنان اجازه نمی دادند که بر جنازه عرب نماز بگزارد . موالی حق ازدواج با عرب را نداشت . موالی ميبايست پياده به جنگ برود و از غنـا ئم هم سهمی به او داده نميشـد . موالی به نام پيشين خود خوانده نميشد . او ميبايست به نام کسی که او را اسير کرده و يا در بازار برده فروشان خريده بود ، يا به نام يک عرب خوانده ميشد. ايرانيان خوش غيرت 508 سال اين حقارت را به جان خريدند و و غير از حدود ده مورد جدی ، مقاومتی ديده نشـد. اين ، به حساب من ميشود يک مقاومت در هر 50 سال!!!
  فکر نکنيد که بعد از 508 سال ايرانيان بيدار شدند و قيام کردند و حکومت خليفه را برانداختند. نه خير
  بايد يک مغول بنام هلاکو مي آمد و به حکومت عباسيان پايان ميداد.
  بعد از 508 سال نوکری عرب، حالا نوبت نوکری مغولان به مدت 300 سال بود . اگر متوسط مقاومت در مقابل اعراب 50 سال بود، در مقابل مغولان در يکصد سال اول هيچـگونه مقاومتی نشان داده نشد.
  قيام سربداران در خراسان بيش از يکصد سال پس از حمله مغول روی داد.
  پس از 300 سال آقايآن صفوی تشريف آوردند و تشيع را که خود از عباسيان و مغولان مخربتـر بود ، به ارمغان آوردند .
  اين ملت بی غيرت هيچوقت نتوانسته است کار مثبتـی برای مملکت اش انجام بدهد.
  بي خودي هم پُز تاريخ پُر فتوح دو هزار و پانصد ساله و هفت هزار ساله را هم به رُخ من نكشيد. جوابتان در كتاب “سازگاري ايراني” به قلم مهندس مهدي بازرگان است. حتــی اين احمق آفتابـــه به دست هم اين واقعيت را فهميده بود : وقتي بنا باشد ملتي به طور جدي با دشمن روبرو نشود ، تا آخرين لحظه نجنگد و بعد از مغلوب شدن سر سختي و مقاومت نكند ، بلكه تسليم اسكندر شود و آداب يوناني را بپذيرد ، اعراب كه مي آيند در زبان عربي كاسه گرمتر از آش شده صرف و نحو بنويسد يا كمر خدمت براي خلفاي عبّاسي بسته دستگاهشان را به جلال و جبروت ساساني برساند ، در مدح سلاطين تُرك چون سلطان محمود غزنوي آبدارترين قصائد را بگويد ، غلام حلقه بگوش چنگيز و تيمور و خدمتگزار و وزير فرزندانش گردد ، يعني هر زمان به رنگ تازه وارد در آمده به هر كس و نا كس تعظيم و خدمت كند ، دليل ندارد كه نقش و نام چنين مردم از صفحه روزگار برداشته شود. سرسخت هاي يك دنده و اصولي ها هستند كه در برابر مخالف و متجاوز مي ايستند و به جنگش ميروند يا پيروز ميشوند و با احياناً شكست ميخورند ووقتي شكست خوردند حريف چون زمينه سازگاري نميبيند و با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو ميشود از پا درشان مي آورد و نابودشان ميكند.
  علاوه بر اين- ايراني كه امروز ميبينيد وجودش را مديون بُلشويك ها است. در سال 1907 انگليس ها و روسيه تزاري با هم توافقشان را كرده بودند كه ايران را بين خود تقسيم كنند و حتي انگيس ها از جنوب وارد شده بودند ايران شانس آورد در آن موقع انقلاب 1917 پيش آمد و برنامه اشغال ايران معوّق ماند.
  حسن نراقي در كتاب بسيار روشنگر ” چرا در مانده ايم جامعه شناسي خودماني” ميگويد:
  اگر به سراسر اين تاريخ نگاه كنيد ،يا اغماض هاي جزئي ، سراسر آن يك طيف بكنواخت و تكراري و سينوسي است. قبيله اي دچار ظلم و ستم ، ركود و پس از آن رخوت ، بي تفاوتي و نوميدي ميشود ، يك قوم ، يك سركرده ، يك جريان ، يك همسايه فرصت را مغتنم ميشمارد در دستش شمشير و در كامش زبان چرب و وعده هاي فريبنده ولي در كلّه اش جز به غارت و تاراج ره هيچ چيز ديگري نمي انديشد. يعني براي فتح فقط زور بازو نياز است و ويراني و آتش زدن ، چه در اين مرحله استطاعت انديشيدن نه تنها عامل موٌثري نيست بلكه تا حدودي باز دارنده هم هست.
  فاتح ميشود ، قبلي ها را يا ميكُشد و يا فراري ميدهد ، جايش مينشيند تا از درون قبيله يك عده كه نه شهامت كشته شدن را داشتند و نه قدرت و يا شانس فرار ، به سرعت تغيير شكل ميدهند ، با فاتح به صورت كاسه داغ تر از آش همداستاني ميكنند ، ميشوند دست راستش!
  يحيي برمكي در خدمت هارون قرار ميگيرد ، خواجه نظام الملك ميشود همه كاره ملكشاه سلجوقي ، خواجه نصيرالدين طوسي مي شود دست راست خان مغول ، ميرزا ابراهيم كلانتر با هزار دوز و كلك حكومت را از زنديه ميگيرد و ميدهد به دست قاجاريّه . . . . . اما چون تدبير نيست ( و اگر هست اختصاصاً در جهت منافع شخصي به كار ميرود) برنامه ريزي نيست ، مديريّت پايدار نيست ، درايت نيست ، خيلي زود شمارش معكوس شروع ميشود. سراسر تاريخ گذشته مان را نگاه كنيد گرفتن به همت يك مرد نظامي انجام ميشود چون براي گرفتن فقط زور لازم است و آتش زدن و زبان درآوردن ، امّا وقتي اوضاع آرام شد مي بينيد كه ديگر حتي نادر شاهي كه براي ايراني ي سرافكنده ي بعد از صفويّه ، اين چنين اعتباري را فراهم آورده ، قادر به ادامه ي كار نيست چون تمرين سازندگي نكرده ، آمادگي و سواد لازم را براي كار ندارد ، بنابر اين همان رويّه ي نظامي را آنقدر ادامه ميدهد كه مردم براي تامين ماليات مجبور ميشوند دخترانشان را به تركمن ها بفروشند و وقتي ديگر به جان آمدند باز شروع ميشود ، روز از نو و روزي از نو . . . . .
  ميبينيد كه افتخار صادرات ناموس به دوبي و پاكستان چيز تازه اي نيست و قبلا هم مفتخر بوده ايم.
  اين از قديم اتان در اخيرِتان چه داريد؟ انقلاب مشروطيّت؟
  اگر فکر ميکنيد انقلاب مشروطيت کار اين خوش غيرتان بوده است اشتباه ميکند . اگر سفارت انگليس نبود و مشروطيت به نفع اش نبود ، انقلاب مشروطيت هم اتفاق نمي افتاد. رجوع كنيد به ديگ هاي پلو و خورشت در باغ سفارت انگليس توسط مشروطه طلبان .
  لطفا در ارائه ي افتخارات اخيرترتان زياد جلو نيائيد كه بوي گندش خفه مان ميكند.
  امتـی که هر بار پهلــوانی زائيــد در برابرش صد ها خائن پس انداخت که آن پهلـوان را بکشنـد
  حتی ليـا قت داشتن همـان چيـزی را که امـروز دارد نـدارد
  امـــّـا من کيستم و اسمـم چيست ؟
  من هم يک گـُــهی هستم مثل تو با تمـام صفا ت بالا فقـــط منصف تر و راستگـــو تر
  يک ايرانـی بزرگ شده تهـران سـی و چنـد سالـم بود که عکـس آقا خمينی را در مـاه و پشمــش را لای قران ديــدم گفتم يا مرگ يا خمينی و شاه را بيرون کـردم و امـام را به جايـش گذاشتم روزی که روزنامه های تهـران بزرگ نوشتنـد شـــاه رفــــت من خيابان پهلوی سه راه يوسف آبــاد بـودم و چه جشنـی بــود و شيرينـی پخـش ميکردنـــد- من ، يک مهنـــدس تحصيـــل کرده ، هنــوز نفهميــده بودم کـه چـه امـامی و تا کجــا به مـن فـرو رفتـه اسـت .
  بعـد که هـوا پـس شــد آمــدم آمريکــا من و امثــال من ايران را به اندازه کافـی آباد کـرده بوديــم و حالا نوبـت آباد کـردن آمـريکــا بـــود –
  آن رضا شـاه دوم هم اگـر عقـلـی توی سـرش باشـد خـودش را برای ايـن امت بی ليـاقتِ نا سپـاس سپـر بلا نميـکند . مگـر کـور است و نمی بينـد که هميـن مرد م با پـــدرش و با پـدر بزرگـش چـه کردند ؟ ای جوان که خـون آ ن بـزرگـمـرد در رگـها يت جاری اسـت خودت را فـدای اين کــوفه ای ها نکــن مـردی ماننـد رضــا شــاه کبيــر به اين مملکت نه آمـده است و نه خوا هد آمـد و سپا س اين نا سپاسان را ببيــن که آن بزرگ مــرد حتــی يــک آرامـگاه هم نــدارد ای خـاک بـر سر مـن و شمــا نا مـردمان
  حـالا د يـد يـد چـرا افتخـار نمـی کنـم که ايـرانـی هستـم ؟

  ایران زمین از اندیشه و فرهنگ پلید تازیانه درامان باد
  ” شاكي

 5. پک آموزشی “امنیت و وبگردی” برای کاربران و وبلاگ نویسان سبز حاضر شد اگر نگران امنیت خود هستید و یا برای عبور از فیلتر با مشکل مواجه اید پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید ، این پک شامل مطالب زیر است :
  1. پیکربندی ویندوز و شناسایی فایلهای مخرب
  2. آموزش و آشنایی با فایروال و ویروس یابها
  3. مقدمه ورود به اینترنت و جلوگیری از هک
  4. آموزش ناشناس ماندن در اینترنت
  5. آموزش رد شدن از فیلتر
  6. راهکارهای جالب ویندوز
  7. دانلود رایگان برنامه های کاربردی و امنیتی

 6. شیمبل says:

  یه چیز خیلی جالب. روی گوگل برای کلمه شله زرد جستجو کن، به نتایج جالبی می رسی. خیلی دمت گرم.

 7. شیمبل جان اون شله زرد شمری قبلا مقام اول را در جستجوی گوگل داشت تا اینکه دولت مردان دیدند اوضاع خیلی خیت است رفتند صدتایی سایت باز کردن و دستور شله زرد حسینی را روی اینترنت پخش کردند تا اثر شله زرد شمری ما را کم کنند.
  در عضو حالا اگر شله زرد شمری را در گوگل جستجو کنی می بینی که آن هم نتایج درخشانی را نشان می دهد.

 8. دفترها says:

  اقا جان
  اگه مسابقه شله زرد در کاره..ما را هم خبر کنید ..این هم شله زرد من:
  http://www.daftarha.com/?p=479

 9. گشتاسب says:

  فیلم قدیمی از فردین:
  http://www.youtube.com/watch?v=Rq0unf7kmwA

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر