Sep 07 2007

وقتی که ایرنا ترکمان می‌زند

نوشته:     :::       شما هم چیزی بگو

روزی که فرمانده جدید سپاه منتصب شد، بی‌بی‌سی به اشتباه نام وی را محمد جعفری ذکر کرده بود و پس از آن هم اقرار به این اشتباه کرد. مسئولین مفلوک ایرنا هم از حول حلیم افتاده بودند توی دیگ و از همان متن اشتباه خبر بی‌بی‌سی بدون ذکر منبع خبر و تحقیق در این باره همان خبر را منتشر کرده بودند. بعد از آن هم تعداد زیادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین المللی همان اشتباه را تکرار کردند و خلاصه آبروی نداشته خود را بردند.
اینکه بی‌بی‌سی چنین اشتباهی کرده مساله چندان مهمی نیست، مساله اما آنگاه مهم می‌شود که خبرگزاری ایرنا که ستون فقرات خبری آیت الله‌ها در ایران است، همان اشتباه را تکرار می‌کند. وقتی که ایرنا ترکمان می‌زند بوی گندش همه جا را فرا می‌گیرد و یقینا دلیل این اشتباه در رسانه‌های دیگر هم همان خبر ایرنا بوده، هرچه باشد حضرات ایرنا در ایران هستند و دستی بر آتش مسائل داخل دارند!
جالب تر از همه اینها، مساله “کی بود کی بود من نبودم” خبرگزاری ایرنا است که خبر اولیه را حذف کرده و بعد از اصلاح نام فرمانده کل سپاه، خبر جدیدی را منتشر کرده و بعد هم گیر داده به بی‌بی‌سی و مثلا به گمان خودشان خواسته‌اند روی بی‌بی‌سی را کم کنند! غافل از اینکه این روزها با وجود کش گوگل نمی‌توان به این راحتی با تقلب و ریاکاری “پوز زنی” کرد و رو کم کرد.

نوشته: در ساعت: 2:15 pm در بخش: طنز

پیام  |           

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی