Jan 05 2006

آهای ملت! خر دجال هوا می‌کنند

نوشته:     :::       2 پیام

مدتی است که “گویا” سریالی یا بهتر است بگوییم دوریالی در تلویزیون جمهوری اسهالی پخش می‌شود که شدیدا مصداق “خردجال” را در اذهان زنده می‌کند.
آقایان وقتی که شعبده بازی فرمان ده ماده‌ای امام چهاردهم در باره مبارزه با مفاسد اقتصادی را راه انداختند تصمیم داشتن با این شعبده بازی سر ملت را برای مدتی گرم کنند و احیانا یکی دوتا بدخت دزد دست دهم و دوازدهم را هم بگیرند تا این کار باعث شود نظر مردم به تنگ آمده از دزدی‌های رژیم را برای مدتی از مساله اصلی منحرف کنند. وقتی دیدند که بد غلطی کرده‌اند (آخه مردم منتظر بودند که حداقل پسران هاشمی ، طبسی و خزعلی را بگیرند) سرو صدای این شامورته بازی را خواباندند و چون دیدن باز صدای مردم از این همه دزدی و حقه بازی دارد در می‌آید حالا شروع کرده‌اند به عنوان یک داروی مسکن به نمایش دزدگیری، و مثلا می‌خواهند با انتقاد از این همه دزدی و حقه بازی به طریقی سر مردم را شیره بمالند و گرم کنند و مثلا به ملت بیچاره القاء کنند که ببینید ما هم می‌دانیم، و منتقد این مساله هستیم و الخ.
چیزی را که درک نکرده‌اند این است که دیگر نمی‌توان با این نمایش‌ها مشکلات لاعلاج فساد را در ایران با اینگونه شامورته بازی‌ها ماست مالی کرد.
آخرین پدیده این سرگرمی و خردجال هوا کردن‌های رژیم هم همین روزها به بازار آمده و بر اساس خبری که در سایت آفتاب منتشر شده گویا آقایان بعد از نمایش سریال برره حالا بانک مرکزی برره اقدام به نشر اسکناس برره کرده است و روی آن هم بجای تصویر امام امت عکس سر بزی را قرار داده‌اند.
چیزی را که آقایان نمی‌دانند این است که ملت تا سر بریده بز اصلی را بر روی یک سینی نبیند راحت نخواهند شد. چیز دیگری را هم که رژیم فراموش کرده این است که دوران رژیم قبلی هم همین حقه‌ها را در اواخر دوران آن رژیم به خورد مردم می‌دادند و همان گونه که می‌دانیم در آن دوران هم همین گونه خردجال‌ها را هوا کردند ولی کمکی به رژیم نکرد و عاقبت فروپاشید.
نکته آخر اینکه آقایان با این خردجال هوا کردن آخری نه تنها با باج گیران رژیم مبارزه نمی‌کنند که برعکس در این یکی آخری حتی پولی هم بابت این مسخرگی و لودگی خود با فروش این اسکناس‌های بی ارزش به جیب می‌زنند.
عجب دنیایی شده!

نوشته: در ساعت: 7:48 pm در بخش: دزدی های رژیم

2 پیام  |           

2 پیام به “آهای ملت! خر دجال هوا می‌کنند”

 1. حُسن آقای عزیز:
  نکته بسیار جالبی که در نشر این اسکناسهای برره ای موجود است و بایدم آمد که عرض کنم.
  اگر خوب به چهره آقای بز که بجای چهره خمینی گذاشته اند دقت شود پیام زیبا و معنی داری را خواهیم یافت که مسلما مورد نظر ناشر بوده است.
  این چهره ” بزِ اَخفَش ” است که ناشر با رندی تمام ، پیام آنرا میرساند و مردم داستان آن را خوب میدانند.
  خُسن آقا:
  مقدس جان ببین من که این اسکناس بزی را ندیده ام فقط شرح حالش را شنیده ام قضاوتم هم از همان دورتر نمی رود حالا اگر مرحمت کنی و یک نمونه آنرا اسکن کنی و نشان ما هم بدهی خوشحال می شوم

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر