May 28 2005

هَمَه با هم!

نوشته:     :::       Comments Off on هَمَه با هم!

این جمله‌ بدون فعل را که یادتان هست!؟ 27 سال طول کشیده تا حالا بعد از بیش از ربع قرن یکی از ستون‌های اَن‌قلاب (اینکه نمی‌نویسم اَن‌قلاب به این خاطر است که ما انقلاب کردیم و آقایان اَن‌قلاب) همین جمله را ورداشته و یک کما (،) گذاشته بقلش و یک (کار) هم بعد از کما آورده و با همین شعار مردم فریب می‌خواهد یک بار دیگر ملت را تشنه ببرد لب رودخانه و تشنه بازگرداند. اینکه عده‌ای بسیار معدود توی اون دیار چنان از مرحله پرتند که دنباله رو این حضرت می‌شوند حرفی است، ولی اگر گمان می‌کنید که با این شعارهای توخالی می‌توانید اکثریت را گوسفندوار دوباره با این شعار “هَمَه با هم” دنبال خود بکشید یقین دارم کاملا در اشتباه هستید.
این هم شعار آقای هاشمی رسمن‌جانی “هَمَه با هم، کار” چقدر مردم را ساده انگار فرض می‌کنند!!؟؟
خلاصه بگویم آقای رسمن‌جانی هر غلطی بکنید فرقی در اصل موضوع ندارد، اینها شما را از ایران بیرون خواهند انداخت نیازی به ما نیست!

نوشته: در ساعت: 12:32 am در بخش: گوناگون

Comments Off on هَمَه با هم!  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر