May 27 2005

از وب‌لاگ ف.م. سخن: یک

نوشته:     :::       شما هم چیزی بگو

از وب‌لاگ ف.م. سخن:
یک نفر در بند دارد می سپارد جان!
اکبر گنجی از صبح پنج شنبه اعتصاب غذایش را از سر گرفته است. در روز شکستن اعتصاب نیز چیزی جز آب سوپ نخورده و این یعنی نُه روز گرسنگی. به خاطر اعتصاب، حق مطالعه را نیز از او سلب کرده اند. او فقط با آب و چای و چند حبه قند زنده است. وزن او از 77 به 68 کیلو رسیده است. گنجی آرام آرام مانند شمعی در حال خاموش شدن است.
دوستان ارجمندی که معتقد به کار جمعی هستید و بر شروع هر کار انفرادی ایراد می گیرید!
عزیزانی که کارتان نوشتن است و هیچ کاری جز نوشتن را در شان وب لاگ نویسان نمی دانید!
بزرگوارانی که به هیچ خط و جناحی وابسته نیستید و کار دیگران را خطی و جناحی می نامید!
اگر قرار است دست به کاری بزنید یا چیزی بنویسید، ترتیبی دهید که پیش از مرگ اکبر گنجی به نتیجه برسد. ما هم با شما همراه خواهیم بود.

نوشته: در ساعت: 6:52 pm در بخش: گوناگون

پیام  |           

پیام:

اجباری، نمایش داده نمی‌شود

Spam protection by WP Captcha-Free

اخبار و مطالب خواندنی