May 14 2005

یکی از قدیمی ترین وبلاگ‌های

نوشته:     :::       Comments Off on یکی از قدیمی ترین وبلاگ‌های

یکی از قدیمی ترین وبلاگ‌های ایرانی همیشه اولین انتخاب من بوده. هر گاه بروز شده اولین کلیک من روی لینک این وبلاگ خورده. باهوش ترین وبلاگ نویس ایرانی است. قلم‌اش تیز و برنده است، در این مدتی که می‌شناسم‌اش همیشه در مواضع‌اش استوار بوده.
امشب دیدم بعد از دو هفته به روز کرده رفتم سراغ‌اش، با دیدن اولین عکس داشتم از خنده می‌ترکیدم. انگاری می‌خواهند توی کارناوال شرکت کنند. دست‌ات درد نکند فضول جان. حیف که این اواخر کم می‌نویسی، نوشته‌های فضول از روزی که با وبلاگ و پدیده وبلاگ نویسی آشنا شده‌ام همیشه اولین گزینه من بوده. چشمانش بسیار تیز بین است و همه چیز را می‌بینید. هیچ پدیده اجتماعی از دید تیز و بینش آگاه اجتماعی‌اش دور نمی‌ماند.
انسانی ست بسیار آگاه و به مساله خبررسانی پایبند.
اگر روزی من را داور یک مسابقه وبلاگ نویسی بکنند مطمئن باشید که وبلاگ فضول بدون شک اولین گزینه من خواهد بود. از ژانویه 2002 وبلاگ می‌نویسد، یعنی قدیمی ترین است، و ادعایی هم ندارد.
کجایی رفیق حیف اون قلم تیز بین توست که غلاف باشد.
در همین زمینه این مطلب را هم ببینید.
پ. ن.: آدرس اصلی وبلاگ فضول اینجاست تنها بخاطر سانسور آینه‌اش را در اینجا می‌خوانید.

نوشته: در ساعت: 12:48 am در بخش: دیگران

Comments Off on یکی از قدیمی ترین وبلاگ‌های  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر