May 13 2005

یک چیزی رو من نمی‌فهمم

نوشته:     :::       Comments Off on یک چیزی رو من نمی‌فهمم

یک چیزی رو من نمی‌فهمم این وبلاگ نویس‌ها هم یک چیزیشون میشه‌ها! یک وقته می‌بینی شب می‌خوابند و صبح از خواب پامیشن انگاری برق گرفتدشون. بابا آبجی اینجا که کافه نیست که شما کرکرشو بکشی پایین که!

نوشته: در ساعت: 5:59 pm در بخش: دیگران

Comments Off on یک چیزی رو من نمی‌فهمم  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر