Apr 27 2005

با اینکه 26 سال ملاها

نوشته:     :::       Comments Off on با اینکه 26 سال ملاها

با اینکه 26 سال ملاها کلاه سر ما گذاشته‌اند هنوز هستند کسانی که فریب این شیادان را می‌خورند باور ندارید نگاهی به این دو حقه بازی بی‌ندازید و فردای بعد از انتخابات ببینید همین کروبی شیاد چند درصد از آرا را خواهد آورد بعد بدانید که چند درصد این ملت نادانند.
خمینی: معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم اتوبوس را مجانی می‌کنیم دلخوش به این مقدار نباشید. منعویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم شما را به مقام …
باور ندارید با صدای خود دجالش بشنوید.
کروبی: در تبلیغات انتخابی کروبی ادعا کرد که به هر ایرانی بالای 18 سال ماهیانه ۵۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد. حتما آقای کروبی هم مثل خمینی دجال همراه با این مبلغ یک بشکه نفت خام همراه با یک قوطی معنویات پاستوریزه هم تحویل ملت خواهد داد!! درضمن فراموش نشود که ایشان در همان مصاحبه قول داده‌اند در مقابل هر اتومبیل اوراقی که ملت تحویل دولت ایشان بدهند مبلغ سه میلیون تومان پول دریافت خواهند کرد.
پیش بسوی انتخابات!! بشتابید تا دیر نشده!!!
کسانی که به آخوند جماعت اعتماد کنند حق‌شان بیشتر از بدبختی و فلاکت نخواهد بود.
با تحریم انتخابات دکان این دجالان را تخته کنید

نوشته: در ساعت: 3:21 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on با اینکه 26 سال ملاها  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر