Mar 15 2005

اتهام ارتداد به مجتبی سمیعی

نوشته:     :::       Comments Off on اتهام ارتداد به مجتبی سمیعی

اتهام ارتداد به مجتبی سمیعی نژاد (مدیار)


آقای سیف زاده وکیل مدیار (مجتبی سمیعی نژاد) در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که مدیار را به ارتداد متهم کرده اند. همگی حکم چنین اتهامی را می دانیم پس منتظر چه هستیم؟ می خواهیم اجازه بدهیم که رژیم قتل عام های سالهای 60 را دوباره شروع کنید؟
این مساله شوخی بردارد نیست اینکه آقایان می نشینند در کانادا و حکم صادر می کنند باید بدانند که ما همه را در این مساله مسئول می دانیم. این یک وظیفه انسانی است بازی و شوخی بردارد نیست حکم ارتداد برای چی برای نوشته های یک جوان پر شور که چیزی بجز آزادی و سربلندی ملتش را نمی خواهد؟؟
وجدان خود را قاضی کنید آیا اگر حکومت آخوندی موفق شد در برابر سکوت ما دست به چنین عمل زشتی بزند دیگر قادر خواهیم بود در مقابل آیینه خود را نگاه کنیم.
این یک مساله شخصی نیست که عده ای مدیار را پسرخاله من یا ما بخوانند و شانه خود را از زیر بار چنین مسئولیتی خالی کنند.
من دست التماس به طرف همگی دراز می کنم و همزمان به همه هشدار می دهم این شتری است که جلو خانه همه ما خواهد خوابید دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد پس بیایید متحد و یک پارچه دست در دست هم این دد منشی رژیم را پاسخ بدهیم.

برای یک بار هم که شده اتحاد خود را نشان بدهید! با استفاده از عکس بلا و لینک به وبلاگ مدیار رژیم را مجبور به عقب نشنی کنید

برای مدیار پتیشنی قبلا درست شده بود که می توانید برای امضا به این آدرس مراجعه کنید
لیست وبلاگهایی که تا امروز در این باره نوشته اند:
کانون وبلاگنویسان ایران ، روزنامه های دخو ، شبنم فکر ، آتش ، سرزمین آفتاب ، آزادی برای ایران ، ایران بان ، Freedom for all ، لندنی ، شادی شاعرانه ، یورش برای آزادی ، بی قرار ، حذف مجازات اعدام ، سوسکی ، فضول ، شبح ، زنانه ها ، زیتون
پ. ن.: پس از دو روز کرشمه و ناز یا بقول نماینده مجلس ولی فقیه (طنازی) بلاگر عاقبت رخسار نمایان کرد، گرچه هنوز معلوم نیست که اجازه دخول بدهد یا نه.
رضا اقبال پس از نوشتن در باره مدیار ارتداد را بررسی کرده خواندن این مطلب را برای مرتدان بسیار واجب می‌دانم.
لندنی ، دادامن ، شرحی بر شبهای بی سحر ، گزارشگران

نوشته: در ساعت: 1:14 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on اتهام ارتداد به مجتبی سمیعی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر