Mar 14 2005

امروز داشتم درباره ایران روی

نوشته:     :::       Comments Off on امروز داشتم درباره ایران روی

امروز داشتم درباره ایران روی نت جستجو می‌کردم که سر از یک سایت نروژی در آوردم با اطلاعات بسیار جامع نه تنها در باره ایران بلکه در باره تمام کشورها اطلاعات جامعی را در اختیار می‌گذارد.
این سایت به چند زبان مختلف هم قابل درسترس است. خلاصه گفتم اگر خواستید اطلاعات در باره کشورها بدست بیارید منبع خوبی است.
این هم صفحه مربوط به ایران آن به زبانهای نروژی ، انگلیسی ، سوئدی و دانمارکی

نوشته: در ساعت: 10:08 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on امروز داشتم درباره ایران روی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی