Feb 27 2005

همراهی مادر رئیس دفتر حداد

نوشته:     :::       Comments Off on همراهی مادر رئیس دفتر حداد

همراهی مادر رئیس دفتر حداد عادل در سفر رئیس مجلس به هند با اعتراض و گلایه تعدادی از نمایندگان مواجه شد که آنان این گلایه را به خبرنگاران انتقال دادند. منبع خبر
غصه نخورید نوبت شما هم می‏شود! البته اگر عمر مجلس کفاف بدهد و قبل از اینکه نوبت شما برسد کل رژیم به مسافرت ابدی فرستاده نشود.
اینکه چرا مادر زن بقال سر کوچه آقای حداد عادل بجای نمایندگان زن به مسافرت “خارج” فرستاده می‏شود جزیی از همین بازی فقیه و ولی امر مسلمین است، به این معنی که یک چوپان داریم و یک گله وقتی خانم‏های محترمه قبول زحمت فرموده‏اند و خود و ملت را جزئی از این سیاهی لشکر بره‏ها قرار داده اند دیگر نباید زیاد از حد زر بزنند، چون قانونی که بر روابط بین گله و چوپان رایج است را همه می‏شناسند. این قانون فقط یک بند دارد و آن بند هم به این صورت است:
چوپان هر بره‏ای را که خواست به مسلخ می‏برد و بره یا بره‏ها هیچ حقی برای اعتراض کردن ندارد.
باید همین جا به خانم‏های مجلس و احیانا آقایان آن گوشزد کنم که، غصه نخورید همین روزهاست که ملت کل رژیم را راهی سفر خارج خواهد کرد! البته با یک بلیط یک سره.

نوشته: در ساعت: 12:16 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on همراهی مادر رئیس دفتر حداد  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر