Feb 25 2005

دوستان عزیز، طوماری برای آزادی

نوشته:     :::       Comments Off on دوستان عزیز، طوماری برای آزادی

دوستان عزیز، طوماری برای آزادی آرش سیگارچی درست شده، خواهش میکنم امضا کنید و در وبلاگهاتون بنویسید. به دوستانتون، به ارگان ها … خلاصه مثل همیشه هر چه میتونید بکنید. یاری کنید … نگذاریم این جور آسان خفه مان کنند.
۱۴ سال محکومیت؟ برای ابراز عقیده؟ شرمتان باد.
این پتیشن به هیچ گروه و ارگانی تعلق ندارد به غیر از مردمان آزاده ایران

نوشته: در ساعت: 11:59 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دوستان عزیز، طوماری برای آزادی  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر