Feb 25 2005

آقای رئیس جمهور محبوب و

نوشته:     :::       Comments Off on آقای رئیس جمهور محبوب و

آقای رئیس جمهور محبوب و خندان در جلسه شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور فرموده‏اند:

رییس‌جمهور تعامل سازنده با ایرانیان خارج از کشور، حمایت از حقوق ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید در این زمینه‌ها تلاش شود تا به راهکارهای مناسبی برای استفاده از توانایی های ایرانیان خارج از کشور برسیم.
رییس‌جمهور حضور شمار زیادی از ایرانیان تحصیل‌کرده و صاحب نفوذ در کشورهای مختلف را ارزشمند توصیف کرد و افزود: باید با تدبیر و سازماندهی صحیح و بدون در نظر گرفتن عقاید شخصی این افراد از نفوذ آن‌ها در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی حمایت جدی شود.

همین جا بعنوان یکی از همان ایرانی‏هایی که شما در موردشان صحبت کرده‏اید بی رو دربایستی باید بگویم: آقای رئیس جمهور محترم بهتر است شما بروید درتان را بگذارید. این فکر را باید 26 سال پیش می‏کردید همان موقعی که یکی یکی فرزندان آن دیار را با توحش خود از خانه پدریشان راندید. همانهایی که مثل من سال‏ها از بازگشت به ایران سزمین اجدادیشان محروم بودند. آن هم بوسیله اعراب بیابان گردی مثل شما. همانها که حتی در خیابان‏های اروپا هم از دست اوباشان شما در امان بنودند و برای عبور از خیابان‏های اروپا هم بایستی برای ایمنی خود به گاز اشک آور مجهز می‏بودند تا اگر به دست سربازان امام زمان افتادند بتوانند از خود دفاع کنند.
آقای خاتمی جهت اطلاع به عرض شما می‏رسانم که ما در این 26 سال به وظیفه خود به خوبی عمل کرده‏ایم و در آینده نیز تا سرنگونی حکومت ننگین شما عمل خواهیم کرد. بهمین دلیل هم هست که حکومت امام زمانی شما در دنیا تا این اندازه منفور شده است.
آقای خاتمی من بعنوان یکی از همان ایرانیانی که شما در موردشان اظهار فضله کرده‏اید قول می‏دهم تا خون در رگ دارم و تا سرنگونی شما در این راه کوشش خواهم کرد، منفور کردن حکومت آخوندی وظیفه هر ایرانی وطن پرست است. آقای خاتمی تنفر و انزجاری که در تک تک سلول‏های ما جمع شده تا سرنگونی شما باقی خواهد ماند.

نوشته: در ساعت: 12:59 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آقای رئیس جمهور محبوب و  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر