Jan 29 2005

مدیار نویسنده وبلاگ من نه

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

مدیار نویسنده وبلاگ من نه منم از زندان آزاد شد.
بنا به خبر کوتاهی که ایسنا مخابره کرده مجتبی سمیع‌نژاد نویسنده وبلاگ من نه منم پس از 88 روز زندان آزاد شد. تنها جرمش نوشتن بود، همان سلاحی که حکومتگران را بیشتر از موشک‌های کروز آمریکایی به وحشت می‌اندازد.
به امید آنکه هرچه زودتر شروع به نوشتن کند.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 3:51 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر