Dec 30 2004

زین همرهان سست عناصر دلم

نوشته:     :::       Comments Off on زین همرهان سست عناصر دلم

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت        شیر خدا و رستم دستانم آرزو ست

اول برای آن دوستانی که در جریان امور نیستند توضیح کوتاهی می‌دهم و بعد می‌روم سراغ اصل مطلب.

امیر چند مدت پیش هشداری داد و از بچه‌های فعال وبلاگ نویس خواست تا در مقابل بده بستان های جامعه اروپا با حکومت گران ایران کاری انجام دهند و قدرت مانور را هم از حکومت ایران بگیرند و هم به شکلی جلو این حرکت غیر دموکراتیک جامعه اروپا را که بیشتر از همه چیز بر اساس منافع شان تنظیم می‌شود و نه منافع دوطرفه را به طریقی بگیریم.

بر اساس این پیشنهاد خود امیر متنی نوشت و برای بچه‌های کانون از طریق گروه یاهوی کانون ارسال کرد. و از همه خواست تا کاری را بر اساس این پیشنهاد شروع کنند. از همان روز هم همه ما (آنهایی که کار را عاقبت شروع کردند) از همه خواستیم که نظراتشان را ارائه دهند تا قبل از انتشار بیانیه اصلاحات در آن منظور شود.

متاسفانه هیچ کس بجز عده‌ای معدود پا پیش نگذاشتند همان عده معدود که همیشه در همه کار پیش قدم‌اند و همگی می‌شناسیمشان و نیازی به نام بردن نمی‌بینم. همانها که بدور از گروه بندی‌ها فقط و فقط به فکر ایرانند و نه چیز دیگر.

حالا پس از اینکه بیانیه از فارسی به انگلیسی و آلمانی ترجمه شده یا در بعضی از پراگرافها حتی برعکس هم عمل شده یعنی اصل بر متن انگلیسی قرار گرفته و ترجمه فارسی آن ارائه شده عده‌ای شروع به مخالفت کرده‌اند که بیشتر از نظرهایشان چنین برداشت می‌کنم که این یک درگیری حزبی/ایدولوژیک است تا درگیری در محتوای متن بیانیه.

در این میان عده‌ای که ناشناسند و مخصوصا در این مواقع مثل جن ظاهر می‌شوند و کارشان همان است که همگی می‌دانیم و بدون نام و نشان مسائلی را فقط و فقط برای ایجاد اغتشاش و جلوگیری از اتحاد انجام می‌دهند و دوستان هم بدون اینکه به این مسائل اهمیت بدهند به بازی گرفته می‌شوند که فقط این عناصر نامبرده می‌خواهند. یکی از این عناصر را می‌توانید در این دو کامنت با دو نام متفاوت ببینید ( کامنت اول ، کامنت دوم ) . اهداف اینها مشخص است گل آلود کردن میدان و ماهی گرفتن، هشیار باشید. چپ یا راست کمونیست یا کاپیتالیست خوش آمدید بیایید جلو و بجای دور گود نشستن وارد گود شوید ولی لطفا به این اشخاص اجازه ندهید که از این گونه مواقع سوء استفاده‌ای را که می‌خواهند بکنند و باعث جدایی شوند.

اینکه کسی بجای این واژه آن واژه را استفاده کرده بجای انتقاد بعد از مرگ سهراب لطفا قبل از مرگ سهراب نوشدارو بیاورید، بعد از مرگ نوشدارو کارساز نیست.

نوشته: در ساعت: 2:18 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on زین همرهان سست عناصر دلم  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر