Dec 29 2004

خدا- بیا با تو کار

نوشته:     :::       Comments Off on خدا- بیا با تو کار

خدا- بیا با تو کار داریم!

عزرائیل : قربان گرفتارم، وقت صحبت نیست صبح تا شام در حال جان گرفتن هستم.

خدا- بیا مردک کار مهمی پیش آمده ممکن است در کار ارش اختلال ایجاد شود.

عزرائیل : قربان این همه گندکاری‌ها بخاطر فرستادن این ملعون به زمین بود و هنوز کار ما از دست گندکاری‌های این حرامی تمام نشده.

خدا- در همین مورد است که می‌خواهیم با تو صحبت کنیم

عزرائیل : دیگر چه گندی زده؟

خدا- گندی نزده فقط می‌خواهد از جهنم برگردد به زمین!

عزرائیل : غلط کرده ما هنوز گوه‌کاری‌های دوره قبل‌اش را پاک نکرده‌ایم می‌خواهد برگردد به زمین مگه خانه خاله ست!؟

خدا (با عصبانیت)- مردک ادعا می‌کند که در زمین مردم به بازگشت او رای داده‌اند!

عزرائیل : کدام رای قربان!؟ غلط کرده چنین ادعایی کرده، تا آنجایی که ما می‌دانیم همه بر روی زمین او را لعن می‌کنند.

خدا- مردک آمده این تکه کاغذ را داده دسته ما می‌گوید بالاترین رای را آورده‌ام!

عزرائیل : کدام رای اینجا که اصلا اسمی از این حرامی برده نشده دروغ می‌گوید قربان!

خدا- مردک استدلال می‌کند که اون “هیچکدام” هفده-هیجده درصد رای به اوست.

عزرائیل : غلط کرده به چه دلیل چنین ادعایی می‌کند قربان.

خدا- می‌گوید آن روز که مرا به زمین فرستادید من با گفتن “هیچ” همه را مجذوب خود کردم و به همین دلیل مردم دوباره مرا برگزیده‌اند و این “هیچکدام” منظورشان من هستم.

عزرائیل : قربان غلط کرده این ملت از دست جنایات و حقه‌بازی‌های او و اطرافیانش دیگر به هیچ کس اعتماد ندارند به همین خاطر می‌گویند “هیچکدام”.

قربان این هیچکدام به این معنی است که مردم خودشان می‌خواهند قدرت را بدست بگیرند.

نوشته: در ساعت: 1:40 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on خدا- بیا با تو کار  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر