Nov 30 2004

متاسفانه صفحه فراخوان برای رفراندم

نوشته:     :::       Comments Off on متاسفانه صفحه فراخوان برای رفراندم

متاسفانه صفحه فراخوان برای رفراندم هیچ گونه آدرسی برای تماس با آنها را در اختیار نمی‌گذارد بهمین جهت این مطلب را اینجا قرار می‌دهم تا شاید دست اندرکاران این حرکت اگر گزارشان به اینجا افتاد پاسخگوی این مشکلات بشوند. همچنین اگر دوستان آدرسی را می‌شناسند لطف کنند آنرا در اختیار من بگذارند تا این نامه را برایشان ارسال کنم.

چند انتقاد از روش کار جمع آوری امضا

حرکت‌هایی که در این سال‌های اخیر برای به زیر کشیدن ملاهای تهران راه افتاده اکثرا با شکست روبرو و هر شکست باعث دلسردی بیشتر مردم ایران و قدرت بخشیدن به حکومت ملایان شده است.

حرکت اخیر را که عده‌ای خواسته یا ناخواسته با عجله و شاید بتوان گفت بدون برنامه ریزی شروع کرده‌اند را هم اگر دست اندرکاران این حرکت به ثمر نرسانند باعث دلسردی بیشتر ملت خواهد شد.

از مشکلاتی که از روز اول در این راه به وضوح دیده شده سیستم جمع آوری امضاها است. روزهای اول که عملا این امکان برای هر استفاده کننده اینترنت بدون هیچ گونه سیستم شناسایی (کنترل) بر روی نت قرار گرفت باعث شد تا تعداد زیادی امضاهای غیرواقعی به لیست افزوده شود. عده‌ای خرابکار که یقینا حقوق بگیران حکومت ایران یا حتی مخالفین آن که همزمان مخالف شکل گیری چنین حرکتی هستند یقینآ برای شکست این حرکت از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد.

این امضاهای غیر واقعی باعث خواهد شد تا کل حرکت زیر سوال برده شود با اینکه دست اندرکاران این فراخوان بعدا سعی در اصلاح این مشکل کردند ولی هنوز می‌توان دید که عده‌ای بدون کوچکترین کنترلی اسامی غیر واقعی را به لیست می‌افزایند.

از دست اندرکاران این فراخوان جدا تقاضا می‌کنم هرچه زودتر تدبیری برای رفع این مشکل اساسی بیندیشید در غیر این صورت کل حرکت قبل از شروع متوقف خواهد شد.

نکته دیگری که باید برای آن تدبیری اندیشید راه کاری است برای جمع آوری امضای کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند تا بلکه بتوان امضاهای بیشتری را جمع آوری کرد و شرکت در این حرکت را محدود به اینترنت نکرد.

با آرزوی سرافرازی برای ملت ایران

نوشته: در ساعت: 1:52 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on متاسفانه صفحه فراخوان برای رفراندم  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی