Nov 29 2004

عاطفه ای دیگر را می

نوشته:     :::       Comments Off on عاطفه ای دیگر را می

عاطفه ای دیگر را می خواهند بکشند

باز هم مثل همیشه جمهوری اسلامی می خواهد با پاک کردن صورت مساله از زیر مسولیت حل مساله شانه خالی کند. لیلا را در سن 8 سالگی به بردگی جنسی درآوردند تا شکم خانواده ای را سیر کنند اکنون به سن 18 رسیده می خواهند به جرم فقر و فلاکتی که رژیم برای خانواده اش به ارمغان آورده اعدام اش کنند. بروید و سرگذشت غم انگیزش بخوانید. هاله عزیز مثل همیشه زحمت کشیده و پتیشنی برایش راه انداخته پتیشین را امضا کنید تا شاید توانستیم جانش را از مرگ نجات دهیم.

نوشته: در ساعت: 11:23 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on عاطفه ای دیگر را می  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی