Jul 30 2002

امشب وبلاگ فضول رو که

نوشته:     :::       Comments Off on امشب وبلاگ فضول رو که

امشب وبلاگ فضول رو که خوندم مجبور شدم که این مطلب رو بنویسم، البته مجبور که نه ولی دیدم نیاز هست که اینگونه مسایل رو بایستی کسانی که در مورد مذهب یک مقداری مثل من هستند(لامذهب) بایستی این مباحث رو پیش بکشند تا شاید جوانان اون آب و خاک جرات کنند کمی با این مذهب برخورد جدی کنند.
این پاراگراف رو برای فضول مینویسم امید وارم که بخوندش.
دوست عزیز چرا جوش میاری مگه بنا بوده که آخوند جور دیگه عمل کنه!؟ اگه گمان میکنی که آخوند بنا هست جوره دیگه عمل کنه پس باید بهت بگم که درس و مشق ت رو خوب انجام ندادی.
آخوند کیه؟
آخوند انسانی! است موقعیت طلب (فرق نمکنه کی باشه آخوند خوب و بد نداره همه اش یک لجنه) که برای امرار معاش خود را در پوستی (به شکلی) در آورده تا بتواند از این راه امرار معاش کنه. فرض کنیم(فرض محال محال نیست) که کسی که آخوند میشه، یا بهتر بگم مبلغ دین میشه واقعآ به کارش ایمان داره، خوب پس چنین کسی نیازی به لباس (عبا و عمامه) نداره پس این آلات و ابزار رو برای چه با خود میکشد؟ و زمستان و تابستان سرد و گرم در این خرقه ی حیله و تزویر بسر میبره برای چه!؟ جان من این کار را میکنه تا اینکه بتونه من و تو و عده ای را، که متاسفانه کم هم نیست را تحمیق کنه و از راه آن نان و آبی بدست بیاره( اون هم چه نان و آبی). پس اینکه شما کاشف به عمل آوردید که آخوند حیله گر و مکاره چیز تازه ای نیست. خود این لباس نشانه ی حیله و مکر است.
دوست من اهداف حُسن آقا را اون بالا دست راست بخون، این حدف تازه ای نبوده برای من، گرچه حُسن آقا تازه کاره ولی نگارنده 32 سال است که با آخوند مبارزه میکنم، با مذهب مبارزه میکنم. میدانید چرا؟ چون به اصل دین باوری ندارم، این اراجیف را برای ما ساخته اند که من و شما را تحمیق کنند و ما هم از حق مسلم خود در این دنیا بگذریم و منتظر باشیم که در آن دنیا در بغل هور و پری و با صرف انواع اغذیه و اشربه ها را که برایمان مهیا کرده اند، پس اجازه دهیم که آخوند به کارهای دنیوی ما بپردازد و خمس و ذکات و سهم امام بگیرد و خواهر و مادر من و شما راصیغه کند و خلاصه کیف دنیا را ببرد و بما فقط قول بهشت را بدهد، اگر هم کسی از کسان شهامت آن را داشت که کمی در این مقوله شکی کند با کردن چوب تکفیر در آنچه نه بدترش روزگار را بر او سیاه کند.
شما به منطق دین نگاه کنید چه میگوید؟
میگوید خداوندی که مکار مکاران و قدر مطلق و خالق تمام جهان و چمیدانم بزرگ بزگان است، آمده یک بشری را خلق کرده و به او همه چیز داده ولی یک عقل سلیم نداده که خود راه خود را بیابد!؟ و تازه به او هم میگوید اشرف مخلوقات. بعد هم خود بدست خود شیطان می آفریند! و باقی اراجیف را که خودتان بهتر از من میدانید. من حُسن آقا خواهر اون خدا رو گائیدم با ین منطق ش. این منطق در مقابل یک بچه ی دوساله ی امروزی دوام نمی آورد.باور بفرمایید من نمیدانم چگونه میشود این همه آدم را در این کره ی خاکی به این سادگی فریب داد.
از امروز در لابلای مطالب، یک یا دو صفحه از داستان البعثت الا سلامیه الی البلاد الافرنجیه نوشته ی صادق هدایت را باز نویسی خواهم کرد، چون میدانم که این داستان شاید برای روشنگری در مسایل و شناخت ملا و افکار و طرز فکر ملایان مفید افتد.

نوشته: در ساعت: 5:42 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on امشب وبلاگ فضول رو که  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر