Oct 31 2004

وقتی خواستند جلو پیشرفت یک

نوشته:     :::       Comments Off on وقتی خواستند جلو پیشرفت یک

وقتی خواستند جلو پیشرفت یک ملت را بگیرند از اینگونه روش‌ها استفاده می‌کنند. برای بهتر درک کردن موضوع نکات فرم تقاضای IP را که شرکت مخابرات ایران از متقاضیان IP تقاضا می‌کند را با نکات مشابه آن در نروژ که کشوری است آزاد را مورد بررسی قرار می‌دهم.

مدارکی را که در ایران تقاضا می‌کنند:

مدارک ثبت شرکت، کپی مدرک کارشناسی کامپيوتر يا مخابرات يکی از اعضای هيأت مديره، مدارک رسمی معرفی مدير مسئول شرکت و يا مؤسسه حقوقی، کپی شناسنامه مدير مسئول، مدارک تحصيلی مدير مسئول، سوابق کار مدير مسئول، چهار قطعه عکس از مدير مسئول (خُسن آقا: عکسها حتمآ باید بدون کراوات هم باشد وگرنه IP بی IP)، آدرس و کروکی و شماره تلفن محل سکونت مدير مسئول، آدرس و کروکی و شماره تلفن محل کار مدير مسئول (خُسن آقا: آدرس و کروکی‌ها را برای این می‌خواهند که اگر کسی پایش را از گلیم‌اش بیرون گذاشت سربازان گمنام امام زمان را بفرستند در خانه یا اداره طرف)، ارائه طرح نصب، مشخصات فنی تجهيزات، نحوه ارتباط با مشترکين برای ارائه خدمات اينترنتی (از قبيل طرح شبکه LAN ، نوع و نحوه نصب)، تعداد و مشخصات نفرات، پرسنل فنی از نظر تحصيلات، سوابق، مهر و امضاء تمامی صفحات آئين نامه نحوه ارايه خدمات اطلاع رسانی و اينترنت آوا(ISP)، تعهد نامه دريافت IP آدرس، تعهد نامه VOIP (خُسن آقا: یعنی Voice بی Voice خفقان کامل)، آدرس پست الکترونيکی، کد پستی 10 رقمی. (خُسن آقا: از فرم تقاضانامه چنین بنظر می‌رسد که اشخاص حقیقی نمی‌توانند صاحب یک IP شوند)

مدارکی را که در نروژ تقاضا می‌کنند:

نام متقاضی و آدرس پستی جهت ارسال صورت حساب، مبلغ 150 کرون بخاطر اداره کردن IP های شما. قابل ذکر است که در نروژ اشخاص حقیقی هم می‌توانند صاحب IP شوند.

بخاطر اینکه امور اینترنت در ایران پیشرفت بیشتری بکند خُسن آقا به شرکت مخابرات امام زمان پیشنهادات زیر را جهت افزودن به فرم تقاضا نامه بالا را ارائه می‌دهد:

از متقاضیان خواسته شود که:

1. حتمآ با پای راست وارد توالت شوند.

2. صبح قبل از دست زدن به خطوط مخابرات و دیگر تجهیزات امام زمان وضو بگیرند.

3. قبل و بعد از هر عمل شنیع ضد اسلامی Ping یا tracert یا خدای ناکرده استفاده از هر نوع از این علائم کفر صدبار از خداوند متعال تقاضای بخشش کنند، یا یکی از وردهای علمای عظام را صدبار تکرار کنند.

4. قبل از دخول به سروری صیغه بخوانند و درصورت دخول به سرور حتمآ غسل میت و جنابت بگیرند، سرور مربوطه باید حتمآ چهل روز عده نگه دارد.

5. باقی را بروید از علمای اسلام ناب محمدی بپرسید.

نوشته: در ساعت: 1:27 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on وقتی خواستند جلو پیشرفت یک  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر