Oct 25 2004

وقتی تیتر این خبر را

نوشته:     :::       Comments Off on وقتی تیتر این خبر را

وقتی تیتر این خبر را در پیک ایران خواندم باورم نشد، گفتم حتمآ سرکاری است. پی گیری کردم رفتم عکس‌ها را که دیدم تازه دوزاریم افتاد نزدیک بود از خنده و گریه غش کنم، خودتان بخوانید و بعد هم سری به این آدرس بزنید و عکس‌ها را هم ببینید چنین خبرهایی خواندن دارد.

” با تو حکايتی دگر … ارمغانی تلخ برای تاريخ ”

به نام خدا

کانون مطالعات دانشجويی ققنوس از دانشگاه زنجان در پی آخرين صحبتهای آقای هاشمی رفسنجانی در مورد داراييهای خود اقدام به برگزاری طرح ” با تو حکايتی دگر … ارمغانی تلخ برای تاريخ ” نمود . در اين مراسم که با استقبال دانشجويان مواجه شد دانشجويان مبالغی را برای کمک به احداث خانه ای برای هاشمی رفسنجانی در صندوقی که بدين منظور تعبيه شده بود ريختند . . ی

اين هدايا! بعد از پايان طرح برای هاشمی رفسنجانی ارسال خواهد شد

نوشته: در ساعت: 5:04 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on وقتی تیتر این خبر را  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر