Sep 21 2004

دیروز امت عکس امروز را در ماه دید

نوشته:     :::       Comments Off on دیروز امت عکس امروز را در ماه دید

25 سال پیش، من اشتباه کردم، تو اشتباه کردی، او اشتباه کرد، ما اشتباه کردیم، شما اشتباه کردید، آنها حقه بازی کردند.
دیروز من فریب نخوردم، تو فریب خوردی، او فریب خورد، ما فریب نخوردیم، شما فریب خوردید، آنها حقه بازی کردند.
اگر گمان می‌کنید که سوراخ دعا را پیدا کرده‌اید باید بگویم که شدیدآ در اشتباه هستید. جریان از چه قرار است؟ آیا تحلیل اتفاقات یک هفته گذشته تا این اندازه سخت بوده که اینگونه همگی‌تان فریب خوردید؟ اگر یکی بودید یا دوتا اگر بیسواد بودید، اگر دنیا ندیده بودید. متاسفانه اکثرتان چنان مدعی آگاهی و دانایی هستید که ادعاهایتان فلان خر را پاره می‌کند ولی برای هزارمین بار پایتان رفت توی همان سوراخی که 25 سال است ملت ایران پایش در آن گیر است.
بیچاره‌ها تحلیل خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست. معرکه گیری کار آخوند است از این راه سال‌ها نان خورده است.
حکومت ایران قرار است در حساس‌ترین کارزار بین‌المللی که تا کنون با آن درگیر بوده روبرو شود(روبرو شد). آخوندها می‌دانند که این روزها سرنوشتشان رقم زده می‌شود. در سازمان انرژی اتمی سمبه چنان پرزور است که دیگر حتی گشادی کون آخوند هم علاج کار نیست و کون حضرات با این سمبه می‌رود که پاره شود.
اما در بین ملت از همه جا بیخبر نقشه‌ها همگی از پیش مهیا شده تا نظرها را به جاهای دیگر جلب کنند. رژیم با بزرگترین مشکل بین‌المللی خود دارد مقابله می‌کند از آن گونه مشکلاتی که حکومت طالبان و صدام را سرنگون کرد ولی روشن فکر ما باز فریب آخوند را می‌خورد و اگر هم خواستی از خواب خرگوشی 25 ساله بیدارش کنی برایت شاخ و شانه می‌کشد.
از خودشان نمی‌پرسند که چگونه بدون زمینه چینی بدون هیچ هماهنگی بدون هیچ قرار قبلی یک مرتبه این همه هیاهو براه می‌افتد و شب پرستان یک شبه می شوند مرکز توجه.
باز هم عکس امام را نشانشان دادند و باز هم باورشان شد.

زیاد ذوق زده نشو عزیز جان! ما هم زمانی که فریبمان می‌دادند همین گونه ذوق زده شده بودیم.
سیاست همین است، چنان فریب‌ات می‌دهند که خودت هم بعدها باورت نمی‌شود که چگونه در چنین چاه عمیقی افتادی و متوجه نشدی.

نوشته: در ساعت: 11:08 pm در بخش: ملای حیله گر

Comments Off on دیروز امت عکس امروز را در ماه دید  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی