Aug 31 2004

تحلیل های وارونه

نوشته:     :::       Comments Off on تحلیل های وارونه

این همه تحلیل و بالا و پایین پریدن برای چی است؟ شما دنبال چه چیزی می‌گردید؟ گمان می‌کنید ملت آنقدر الاغ تشریف دارند که به این دام شما گرفتار آیند و دوباره پای صندوق رای بروند!؟ عجب خری هستید شما دیگر! ملتی که من در این دوسال گذشته شناخته‌ام، البته سوای آن دسته الاغ‌هایی که شما نام ملت (امت همیشه در صحنه) بر رویشان می‌گذارید، چیزی که در بهترین حالت 25 درصد ساکنین ایران زمین هستند، بقیه یعنی آنهایی که دست راست از چپ می‌شناسند و از حداقلی از شعور انسانی بهرمند هستند را دیگر کسی نخواهد تواست به پای صندوق‌های رای بکشاند. حال چه رفسنجانی باشد، چه هر سگ دیگری.
این تو بمیری از آن تو بمیری های قبلی نیست.

نوشته: در ساعت: 8:02 pm در بخش: گوناگون

Comments Off on تحلیل های وارونه  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر