Aug 24 2004

جناب آقای خاتمی رهبر گرانقدر

نوشته:     :::       Comments Off on جناب آقای خاتمی رهبر گرانقدر

جناب آقای خاتمی رهبر گرانقدر گفتگوی تمدن‌ها!، فعالیت شما بثمر رسید. گفتگویی که می‌گفتید چنان به ثمر نشست که حتی دارند صدای خود شما و برادرتان را هم در گلو خفه می‌کنند.
اصل نظام است که مهم است باقی قضایا تخمتان نه؟! مگر همین جنابعالی نبودید که چنین اراجیفی را به خورد مردم می‌دادید؟ مگر شما نبودید که با داشتن 85 درصد از آراء رای دهندگان بجای اینکه در مقابل نیروهای سرکوبگر بایستید، به چانه زنی از بالا روی آوردید، حالا بروید چانه بزنید، آنقدر چانه بزنید تا کف بیاورید. بنا را بر اصلاحات گذاشته بودید! این هم نتیجه کار شما! این یکی این هم یکی دیگه، بامداد هم که هنوز آفتابش طلوع نکرده غروب کرد. باقیمانده شان هم درراه‌اند.

نوشته: در ساعت: 1:51 am در بخش: آزادی بیان

Comments Off on جناب آقای خاتمی رهبر گرانقدر  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی