Aug 19 2004

با نزدیک شدن زمان انتخاباتی

نوشته:     :::       Comments Off on با نزدیک شدن زمان انتخاباتی

با نزدیک شدن زمان انتخاباتی دیگر دوباره دسته‌های سینه زنی همگی به ضجه و زاری افتاده‌اند و مدام مردم مردم می‌کنند.
آخرینشان محتشمی‌پور است که می‌گوید:

نكته‌ی بسیار مهمی كه در این رابطه وجود دارد این است كه طرح كاندیداتوری مهندس موسوی با اقبال وسیعی از سوی مردم مواجه شده‌ است، وقتی با چنین اقبالی برخورد می‌كنیم، احساس می‌كنیم كه مردم همگی خواستار حضور ایشان در این صحنه هستند.

چیزی را که ایشان فراموش کرده‌اند دو انتخابات گذشته است و اینکه مردم با پشت کردن به اصلاح طلبی از هر نوعش نشان دادند که برای ملت دیگر فرقی نمی‌کند که این گروه یا آن گروه قدرت طلب در حکومت پست‌ها را اشغال کنند. راستش را بخواهید به گمان من ملت حتی حاضر است به یک خر قبرسی رای بدهد، البته به شرطی که اثبات شود که خر مربوطه به آخوندی سواری نداده باشد ولی به کسانی که در این 25 سال به طریقی در این حکومت مرگ و خون شریک بوده‌اند رای ندهد. اینکه موسوی کاندید شود یا هاشمی اصلاح طلب باشد یا تمامیت خواه عاقبت همگی سینه زنان وچاکران حکومت آخوندی هستند که 25 سال دستشان به خون رشیدترین فرزندان ایران آلوده شده.

نوشته: در ساعت: 2:54 am در بخش: ملای حیله گر

Comments Off on با نزدیک شدن زمان انتخاباتی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی