Jul 30 2004

با عرض پوزش از وقفه

نوشته: خُسن آقا    :::       Comments Off

با عرض پوزش از وقفه بیش از حد. باور کنید دو هفته گذشته تقریبآ از تمدن دور بودم و نه فقط دسترسی به اینترنت میسر نبود بلکه حتی تلویزیون هم نداشتم، با خودم می گفتم ای چه می شد اگر یک دفعه خبر می آمد که در این مدت حکومت ملاها از صحنه گیتی پاک شده است.
از فردا قول می دهم که جبران این مدت را بکنم و هر روز مطلبی بنویسم. فعلا تازه از راه رسیده ام و بعد از 2800 کیلومتری که در عرض سه روز رانندگی کردم دیگر رمقی در من برای نوشتن باقی نمانده، پس تا فردا.

نوشته: خُسن آقا در ساعت: 3:06 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر