Jul 21 2004

شوشو، بنیه، بنیه و پُم، دومانده!

نوشته:     :::       Comments Off on شوشو، بنیه، بنیه و پُم، دومانده!

سالها قبل زمانی که دانشجو بودم برای گذران زندگی تابستانها روی پلاژ گرم جنوب فرانسه همین جایی که امروز مثل توریستها دراز کشیده ام فروشندگی می کردم. از صبح راه می افتادیم تا شب بلکه 100 فرانکی کاسبی کنیم تا با جمع آوری فرانکهای توریستها بتوانیم به بقای خود در فرانسه ادامه دهیم. اون زمانها دیگه پولی از ایران نمی رسید مخصوصآ دانشجوهایی که با سفارت درگیری داشتند و تنها راه درآوردن پولی برای گذران امور روی آوردن به کارهای سیاه (غیرقانونی) بود.کار طاقت فرسایی بود ولی اگر حاصل این کار رضایت بخش می شد آخر روز خستگی از تن ما بدر می کرد و خوشحال به خانه باز می گشتیم. وای از آن روزهایی که آخر شب با حساب و کتاب درمی یافتیم که حاصل منفی بوده و با بنیه هایی که روی دستمان باد کرده بود به خانه بازمیگشتیم، شوشوها را می شد روز بعد فروخت ولی بنیه ها اگر روی دستمان باد می کرد مجبور بودیم آنها را بعنوان شام شب و یا صبحانه روز بعد بخوریم تا بلکه جلو ضرر را گرفته باشیم. مشکل فقط گرمای تابستان و کار طاقت فرسا نبود مامورین پلاژ هم که مدام با آنها در حال تعقیب و گریز بودیم قوز بالا قوز می شدند. اگر می گرفتندمان نه فقط اجناسمان را توقیف می کردند بلکه باید جریمه هم می دادیم.
شوشو (chouchou): بادام سوخته، بادم شیرین شده.
بنیه (beignet): یک نوع شیر
ینیبنیه و پُم (beignet aux pommes): همان بنیه هست فقط مقداری سیب هم در تهیه آن بکار رفته.
دوماندِ (demandez) :تقاضا کنید، مشتقی از فعل تقاضاکردن

نوشته: در ساعت: 3:13 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on شوشو، بنیه، بنیه و پُم، دومانده!  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر