Jun 30 2004

مدار بسته

نوشته:     :::       Comments Off on مدار بسته

آقای جرج بوش در جلسه سران کشورهای عضو ناتو در ترکیه فرمودند: تحولات عراق ضربه‌ای بر پیکر افراط گرایان در ايران است. چیزی که آقای جرج بوش به آن توجه ندارند یا بخاطر منافعشان فراموش کردند! به آن اشاره کنند سرمایه گذاری‌های شرکت‌های چند ملیتی یا حتی یک ملیتی بزرگ است که ده برابر تحولات عراق بر ایران و دیگر کشورهای دیکتاتور زده و روند دموکراسی در این کشورها ضربه می‌زنند.
زمانی که هالی برتون که یکی از شرکت‌های نزدیک به چینی معاون بوش در ایران سرمایه گذاری می‌کند و غیر مستقیم کمک به تحکیم حکومت ملاها می‌کند دیگر نمی‌توان تغییر و تحولات عراق را مثبت ارزیابی کرد. به زبان ساده: بایک دست می‌دهند و با دو دست پس می‌گیرند.
شرکت دولتی استات اویل که در جریان رشوه دهی به مهدی هاشمی رفسنجانی پسر آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه همین هفته محکوم به پرداخت 20 میلیون کرون جریمه شد یکی دیگر از همین نمونه هاست. مطمئن باشید که مبلغ 20 میلیون کرون جریمه نقدی استات اویل این شرکت و دیگر شرکت‌ها را وادار نخواهد کرد که بار دیگر چنین نکنند.
قاضی دادگاه نروژی یا بهتر است بگوییم دولت نروژ که استات اویل را به پرداخت 20 میلیون کرون جریمه محکوم کرد به خوبی آگاه است که بیست میلیون کرون درامد یک ساعت شرکت استات اویل است و با این جریمه در حقیقت به زبان بی زبانی به این شرکت چراغ سبز نشان می‌دهد تا بار دیگر هم از همین نوع مراوده‌های اقتصادی سودآور انجام دهد. فراموش نکنیم که جریان معمول اینگونه حکم ها بر این اصل استوار است که جریمه باید از مبلغ مورد معامله (رشوه داده شده) بیشتر باشد تا تاثیر گذار گردد.
دادگاه نروژ زمانی که اولاو فیل مدیرعامل سابق استات اویل را در جریان همین دادگاه تبرئه می‌کند به زبان بی زبانی به رئیس فعلی استات اویل چراغ سبز نشان می‌دهد تا در مراوده‌های آینده با کشورهای دیکتاتور زده نیز از همین روش رشو دهی برای عقد قراردادهای سود آور استفاده کند. قابل ذکر است که رشوه داده شده به پسر آقای رفسنجانی 115 میلیون کرون نروژ معادل 35 میلیون دلار و مبلغ کل قرار داد بسته شده استات اویل با ایرن 350 میلیون داربوده. منبع خبر به زبان نروژی
قانونی که رشو دادن در مراوده های بین‌المللی را در نروژ ممنوع می‌کند قانون جدیدی است و قبل از تصویب این قانون حتی شرکت‌های نروژی می‌توانستند مخارج خارج از چهار چوب معمول خود (بخوانید رشوه دهی) را هم از مالیات خود کسر کنند.
کشورهای اروپایی و آمریکا و بطور کلی کشورهایی که دچار دیکتاتوری نیستند برای تامین منافع ملی‌شان اگر لازم شود خون شهروندان کشورهای دیکتاتورزده را هم در شیشه خواهند کرد چه رسد به رشوه دهی و فاسد کردن مسئولین اینگونه کشورها.
سران این کشوره ها هر چقدر هم که بخواهند از روند دموکراسی در کشورهای جهان سوم پشتیبانی کنند در عمل چنین کاری را نخواهند کرد زیرا چنین رفتاری ضربه به منافع ملی‌شان خواهد زد.
در کل معامله استات اویل با ایران می‌توان نتیجه گرفت که به سبب رشوه دادن استات اویل به آقای مهدی هاشمی رفسنجانی این شرکت یقینآ یک مناقصه پانصد شش صد میلیون دلاری را به مبلغ 350 میلیون دلار برنده می‌شود، از این مبلغ 10 درصدش به جیب آقای هاشمی می‌رود، سود این معامله برای استات اویل بالغ بر چندصد میلیون دلار می‌شود و در مقابل این سود هنگفت 3 میلیون دلار جریمه به دولت نروژ می‌پردازد، در این میان همه سود برده‌اند بجز ملت بی‌پناه ایران که چند صد میلیون دلار ضرر باید بدهد و افزون بر آن باید خانواده هاشمی را هم در راس قدرت تحمل کند، عجب معامله نان و آب داری.

نوشته: در ساعت: 4:52 pm در بخش: روابط خارجی

Comments Off on مدار بسته  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی