Jun 29 2004

خوبی این دوران در این

نوشته:     :::       Comments Off on خوبی این دوران در این

خوبی این دوران در این است که در فردای انقلاب نوین ایران این عمامه بسرها نمی‌توانند انکار کنند و بگویند که مثلآ از سانسور اطلاع نداشته‌اند و عده ای خودسر!! این کارها را انجام می‌داده‌اند!! از زندانی سیاسی و شکنجه خبرنداشته‌اند چون همه چیز بطور شفاف بگوش کرشان می‌رسد و در آن دادگاهی که این اراذل و اوباش باید پاسخگوباشند قاضی با پوزخندی چکش عدالتش را می‌نوازد و آقا را محکوم می‌کند.
حاج آقا آن روز دیر نیست!
راستی حاج آقا اگر شماهم لینکی به این صفحه می‌دادید بد نبودها! چون شاید در دادگاه عدل ملت راه گریزی گردد برای شما!
گویا این خانم علیا مخدره فاطمه بگم آليا نماینده مجلس ختم هفتم دهانشان را که باز می‌کنند شباهت زیادی به فاضلاب دارد و هر چرندیاتی
که در طول روز میل فرموده‌اند بجای خروج از مخرج از دهانشان خارج می‌شود. یکی نیست به این عنتر خانم بگه بابا تورو چه به مجلس قانون گذاری بهتر آن می‌بود که به مدبخ برمی‌گشتی و آش ظهر حاج آقا را حاضر می‌کردی که خدای ناکرده آقا باهات دعوا نکنه و شب قهر کنه بره پیش هووت.

نوشته: در ساعت: 7:25 pm در بخش: دیگران

Comments Off on خوبی این دوران در این  |           

Comments are closed.

وبلاگهایی که می‌خوانم

شمارشگر