Jun 27 2004

چند نکته طنزگونه ولی بسیارتلخ (طنز تلخ گونه)

نوشته:     :::       Comments Off on چند نکته طنزگونه ولی بسیارتلخ (طنز تلخ گونه)

همگی خاطرتان هست که آقای مشگینی نامه مهر و امضا شده امام‌زمان را تقدیم ملت ایران کردند. بعد از این واقعه، یعنی رابطه برقرار کردن با دنیای آن جهانی مشگینی با آقام امام زمان!! (رابطه گوز با شقیقه)، آقای علم‌دار می‌لانی هم خواب‌نما شدند و از خود خود خود شاملو نامه آوردند که ایشان یعنی شاملو حرکت شامورته بازی آقای علم‌دار می‌لانی را با مهر و امضا تایید کرده. گرچه بعد مسول سایت شاملو با درایت و دلایل دندان شکن این نامه بگفته می‌لانی امضا شاملو را تکذیب کردند. باز هم می‌لانی مثل مشگینی بر سر عقیده خود باقی ماند و لینک سایت رسمی شاملو را از صفحه حمایت از امام زمان برنداشت که نداشت.
حالا گویا برای اینکه ثابت شود که نامه امام‌زمان در تایید مجلس هفتم مو لای درزش نمی‌رود بنا به گفته فاطمه بگم خانم آلیا نماینده مردم طهران و رهبر حزب زینب (گویا زینب (فک) هم حزب دار شده)، امام‌زمان بنا دارد در مجلس هفتم (انگاری مجلس ختم است) میهمان آقای حداد عادل و شرکا باشد، البته به شرطی که قلب رهبری از ایشان یعنی مجلسی‌ها راضی باشد.
عنقریب است که همین شرایط هم برای حضور شاملوی عزیز در این جمع هم گذاشته شود، یعنی که اگر آقایان و خانم‌های امضا کننده بیانیه قلب رهبری را راضی کنند حتمآ شاملو به این مجلس ترحیم هم سری خواهد زد!! انشا الله!!
هفت بار صلوات بفرستید! هم به روح امام زمان هم به روح دیگران که در این دوران شدیدآ به ارواح اعتقاد دارند! ما که نداریم.
حالا که بنا را بر روح روح کشی گذاشته‌اند همین‌جا ما (یعنی من و خُسن آقا) هم به این دسته قول می دهیم که در جلسات آینده روح مرحوم امپراطور ژاپن را مثل جن ظاهر کنیم. امپراطور جان یک امضا هم شما علی‌الحساب بفرست بیاد تا خدای نکرده فردا ملت ما را دست نیندازند.

نوشته: در ساعت: 3:00 pm در بخش: طنز

Comments Off on چند نکته طنزگونه ولی بسیارتلخ (طنز تلخ گونه)  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی