Jun 26 2004

دوستان پتیشن تخریب قطعه ۳۳

نوشته:     :::       Comments Off on دوستان پتیشن تخریب قطعه ۳۳

دوستان پتیشن تخریب قطعه ۳۳ امروز برای مراجع مربوطه ارسال شد. اگر تلاشی دیگری از شما برای جلوگیری از تخریب قطعه 33 برمی‌اید کوتاهی نکنید. تلاشهای مردمی است که می‌تونه دولت‌ها رو از تجاوز به حق شهروندیمون بازدارد. دموکراسی یک شیع خریدنی یا وارداتی نیست یک روند پیوسته است که پایانی بر آن نیست. دموکراسی دادنی نیست دموکراسی را باید با فعالیت‌هایمان بدست بیاوریم و آنرا با تلاش‌های پی‌گیرمون نگهداری کنیم.
از دوستانی که به یاری ما (امیر، گل کو، هاله و من ) آمدند سپاسگذارم. تا امروز ۱۱۳۷ امضاء جمع شده. ۱۱۳۷ هموطنی که با امضا پتیشن به دولتمردان حکومت اسلامی گفتند که ما چنین عملی را نمی‌پذیریم و به آن اعتراض داریم.
بدین وسیله همچنین از دوستان خوبم هاله امیر و گل کو بخاطر فعالیت‌های خستگی ناپذیرشان سپاسگذاری می‌کنم.

نوشته: در ساعت: 6:03 pm در بخش: مبارزه با رژیم

Comments Off on دوستان پتیشن تخریب قطعه ۳۳  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی