Jun 25 2004

علی عزیز مطلب خوبی درباره

نوشته:     :::       Comments Off on علی عزیز مطلب خوبی درباره

علی عزیز مطلب خوبی درباره فیلترهای حکومت ایران نوشته که خواندن آنرا به همه توصیه می‌کنم او مطلبش را با این جملات بپایان می‌برد:

ما را فیلتر کنید تا مبادا خواب های خوشتان را به کامتان زهر کنیم . ما را فیلتر کنید تا مبادا از مشکلات این کشور برایتان یک دل سیر گریه کنیم ما را فیلتر کنید تا مبادا از بم و مشکلاتش شش ماه پس از زلزله برایتان بگوییم ما را فیلتر کنید تا مبادا از فجیره برایتان سوگنامه بنویسیم ما را فیلتر کنید تا مبادا از عشق ازدستان پینه بسته ی دخترکان انتظار از اقیانوس بزرگ برای ماهی های سیاه کوچولو ی این ملک بگوییم .
ما را فیلتر کنید مبادا عده ای گول خورده و انتقادهای مابه شما را بخوانند مبادا یادشان برود و مدح هایی که برای شما دوستانتان می نویسند نخوانند .
ما را فیلتر کنید تا مبادا از آزادی از گلبرگ های شبنم زده ی عشق از قطعه ی 33 بهشت زهرا برایتان بگوییم . ما را فیلتر کنید تا مبادا از سحری که قرار بود با اندکی صبر نزدیک شود و نشد از فرار بی محابای تک تک جوانان این مرز و بوم به سوی جایی که جرئه ای آزادی در آن باشد از عدالت و افسانه نوروزی از اعدام و دستان معصوم کبری رحمانپور بگوییم .
آقای خاتمی مسئولان محترم وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی :
ما را فیلتر کنید این به نفع شماست .

نوشته: در ساعت: 9:25 pm در بخش: دیگران

Comments Off on علی عزیز مطلب خوبی درباره  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی