Jun 24 2004

دوستان اگر اسمتون در این

نوشته:     :::       Comments Off on دوستان اگر اسمتون در این

دوستان اگر اسمتون در این لیست (مبارزه با سانسور اینترنت در ایران) فراموش شده، لطف کنید یک خبری بمن بدید تا به لیست اضافه کنم. آنقدر سرم شلوغ هست که حتی اسم گل‌کوی عزیز را هم که در همه فعالیتها جزو پایه گذاران هست فراموش شده بود.
گل‌کو جان باید ببخشی مثل اینکه آثار پیری و خرفتی داره در خُسن آقا ظاهر می‌شه.

نوشته: در ساعت: 12:00 pm در بخش: آزادی بیان

Comments Off on دوستان اگر اسمتون در این  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی